W przyszłym roku po raz pierwszy od wielu lat zmniejszy się łączne zadłużenie gmin, miast, powiatów i województw. Do samorządów ma wpłynąć więcej z podatków
Do końca stycznia rady gmin, miast, powiatów i sejmiki województw mogą uchwalać budżety na 2014 r. W znakomitej większości będą to plany spełniające wymogi nowego, indywidualnie ustalanego dla każdej jednostki wskaźnika zadłużenia. Efekty, jakie przyniesie wskaźnik, widać już dziś w wieloletnich prognozach finansowych. Wynika z nich, że w przyszłym roku po raz pierwszy od 2007 r. pojawi się w sektorze nadwyżka budżetowa (ma ona wynieść 480 mln zł). Nie można jej jednak wykluczyć już na koniec tego roku, ale na szczegółowe dane musimy poczekać do początku 2014 r. (plan zakładał deficyt w wysokość 10,8 mld zł).
Wyzwaniem dla samorządów będzie jednak spełnienie tych prognoz i wypracowanie kolejnych oszczędności w najbliższych latach. Będzie to trudne, ponieważ w ostatnich latach wpływy z PIT i CIT były co roku na zbliżonych poziomach lub wręcz spadały.