Na 57. posiedzeniu Sejmu przyjęto wszystkie cztery poprawki do ustawy o ogrodach działkowych uchwalone wczoraj przez Senat. Ustawa przekazana zostanie do podpisu przez prezydenta.

Zgodnie z przyjętymi przepisami umowa w sprawie przeniesienia praw własności do działki będzie wymagała notarialnego poświadczenia podpisów.

To rozwiązanie zabezpiecza przed licznymi nadużyciami przy obrocie działkami, eliminuje fałszerstwa i zapobiega zjawisku prania brudnych pieniędzy - powiedział wczoraj Informacyjnej Agencji Radiowej senator PO Aleksander Pociej.

W poprawce nr 2 przewidziano zamianę zwolnienia podmiotowego dla stowarzyszeń ogrodowych oraz działkowców na zwolnienie przedmiotowe obejmujące grunty położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, które zgodnie z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych będą w posiadaniu tych stowarzyszeń ogrodowych i działkowców.

Poprawką nr 3 dokonano modyfikacji dotychczasowego zwolnienia podmiotowego na zwolnienie przedmiotowe, które obejmować ma przedmioty opodatkowania, od których zwolnione będą stowarzyszenia ogrodowe oraz działkowcy w stosunku do altan i budynków gospodarczych.

Kolejna z poprawek opóźnia wejście życie przyjętej ustawy. Pierwotnie miałaby ona obowiązywać do 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany przewidują, że jej przepisy wejdą w życie 19 stycznia.

Nowa ustawa o ogrodach działkowych realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował 24 przepisy ustawy dotychczasowej, w tym m.in. rozwiązania określające przywileje i monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców. Niekonstytucyjne przepisy przestaną obowiązywać pod koniec stycznia 2014 roku.

Na przestrzeni 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy zarządy poszczególnych ogrodów działkowych będą musiały zwołać zebranie działkowców w celu podjęcia decyzji o pozostaniu w przekształconym w stowarzyszenie PZD, czy też powołania własnych stowarzyszeń. Działkowcy nie tracąc prawa do działki będą mogli wystąpić z PZD.

Podstawą ustanowienia prawa do działki będzie umowa dzierżawy działkowej. Działkowcy zostali zwolnieni z podatku rolnego i od nieruchomości. Będą pokrywali, jak dotychczas, koszty związane z inwestycjami i funkcjonowaniem ogrodu.

Ustawa reguluje również przepisy dotyczące likwidacji ogrodów. Dokonać będzie można tego jedynie pod cele publiczne. Jeśli likwidacja dojdzie do skutku możliwe będzie żądanie odszkodowania za postawioną infrastrukturę budowlaną, a ogródek będzie musiał zostać przeniesiony w inne miejsce. W przypadku braku akceptacji wysokości odszkodowań ustawa wprowadza możliwość zwrócenia się do sądu przez podmiot likwidujący, stowarzyszenie lub działkowca.

Nowa ustawa reguluje także kwestie dziedziczenia działek, co do tej pory było niemożliwe. Jeśli działkowiec umrze, przejęcie nieruchomości możliwe będzie przez współmałżonka niebędącego działkowcem. W dalszej kolejności do dziedziczenia dopuszczane są dzieci działkowca, rodzeństwo bądź dzieci rodzeństwa.