Prezydent podpisał ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Reguluje ona zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych w kraju. Określa prawa i obowiązki działkowców, przede wszystkim prawo do zrzeszania się w różnego rodzaju stowarzyszenia, a ponadto prawo dziedziczenia praw do działki.

Reguluje także prawa i obowiązki właścicieli gruntów, na których funkcjonują lub będą tworzone ogrody działkowe.

Ustawa wprowadza również przepisy gwarantujące dotychczasowym działkowcom prawa do działki. Wprowadza też przepisy odnoszące się do sytuacji prawnej Polskiego Związku Działkowców i zrzeszonych w nim działkowców w okresie po wejściu w życie nowej ustawy.

Przepisy ustawy to wynik kompromisu pomiędzy uczestnikami procesu jej tworzenia, a przede wszystkim pomiędzy działkowcami a właścicielami gruntów - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.