Wciąż są gminy, które nie przeprowadzają przetargów na odbiór i wywóz śmieci.
Rada miasta Turek w woj. wielkopolskim zdecydowała o przekazaniu na kolejne dwadzieścia lat (sic!) wykonywania zadania odbioru śmieci od mieszkańców gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Dziwi nie tylko długi okres wymieniony w uchwale, ale przede wszystkim brak procedury przetargowej. A ta ostatnia powinna być czymś naturalnym w obliczu nadchodzącej rewolucji śmieciowej. Od 1 lipca 2013 r. w zamian za pobraną od mieszkańców opłatę gmina musi zapewnić firmę, która odbierze z nieruchomości odpady. Forma, w jakiej samorząd musi dokonać wyboru tej ostatniej, wynika ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 391 ze zm.).
– Art. 6d ust. 1 ustawy nakazuje, aby w gminach został zorganizowany przetarg na odbieranie odpadów komunalnych. Przepis jest jasny i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Gminy, które próbują powierzyć te zadania swoim zakładom budżetowym lub spółkom, będą musiały dostosować się do tej zasady – komentuje uchwałę radnych Tomasz Tatomir, radca prawny z Kancelarii Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Gospodarczego „Koncept TT”.