Wójt nie może bazować na automatycznym matematycznym rachunku, ustalając wysokość opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańca, który dobrowolnie nie złożył deklaracji pozwalającej dokładnie wyliczyć stawkę daniny – uznał wojewoda podkarpacki w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą od początku lipca 2013 r. właściciele nieruchomości będą uiszczać w urzędzie swojej gminy, będzie określana dzięki danym wskazanym przez mieszkańców w specjalnej deklaracji. Będą oni musieli w niej określić m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Ustawodawca przewidział również sposób postępowania w sytuacji, gdy mieszkańcy nie wywiążą się z obowiązku i wspomnianej deklaracji nie złożą we właściwym miejscowo dla danej nieruchomości urzędzie gminy lub miasta.