Więcej pieniędzy, nowe narzędzia do ich spożytkowania, ale też większa kontrola i wymagania wobec projektów – tak w zarysie wyglądają zasady wykorzystywania euro w nowej perspektywie finansowej UE dla samorządów od 2014 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje nad założeniami do umowy partnerstwa – dokumentu, który będzie zawierał wytyczne do sposobu wydawania pieniędzy unijnych przez polskie samorządy. Jak powiedziano DGP, projekt w styczniu zostanie skierowany pod obrady rządu.
Równocześnie trwają negocjacje rządu z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi dotyczące kwoty, jaka przypadnie Polsce na lata 2014–2020 oraz sposobów jej rozdysponowania w kraju. Wciąż dokładnie nie wiadomo, ile dostaniemy z Brukseli (ma być więcej niż obecnie, czyli ponad 68 mld euro). Pojawia się za to coraz więcej informacji o nowościach, jakie czekać będą od 2014 r. regiony – największych beneficjentów unijnych dotacji.