Gminy i powiaty mogą odetchnąć z ulgą. Samorządy województwa nie będą dyktowały, jak ma wyglądać wyznaczanie obszarów funkcjonalnych, na które będą wydawane unijne pieniądze w latach 2014–2020.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło samorządom zmiany w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jutro Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniuje dokument.
– W odpowiedzi na zgłaszane obawy dotyczące pomijania samorządów gminnych i powiatowych w procesie wypracowywania rozwiązań dla obszarów funkcjonalnych proponuję jednoznacznie wskazać konieczność osiągnięcia porozumienia pomiędzy samorządem województwa a samorządem lokalnym – napisała minister Elżbieta Bieńkowska w piśmie skierowanym do KWRiST.
Jej resort zamierza też zapewnić gminom samodzielność w określaniu obszarów funkcjonalnych na ich terenach.
Reklama
Nowe propozycje MRR to odpowiedź na zarzuty gmin i powiatów, że resort próbuje wprowadzić dyktat marszałków w wydawaniu unijnych środków. Projekt nie spodobał się też ministrowi administracji i cyfryzacji Michałowi Boniemu.
– Gdyby efektem ubocznym tego projektu było to, że wszelkie działania podejmowane przez samorządy różnych szczebli mogły się odbywać tylko za zgodą marszałka województwa, to takie rozwiązanie uważam za absurdalne – mówił Boni.