W tym roku na przedsiębiorców z miejscowości objętych rządowym „Pakietem dla średnich miast” czeka aż 600 mln zł – podaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).
Program, który rząd ogłosił wiosną ub.r., dotyczy 255 miejscowości w całej Polsce, z czego na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które – zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk – w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.
Jednym z elementów „Pakietu dla miast średnich” jest tworzenie preferencyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, a zwłaszcza sektora małych i średnich firm. Jak podaje MIR, w tym roku w ramach pakietu na przedsiębiorców czeka łącznie 600 mln zł. Większość tej kwoty (500 mln) pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pozostałe 100 mln zł to dotacje pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
W tym drugim programie (POPW) potrzeby miast średnich uwzględnione zostały w konkursach w ramach Działania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa”.
– Innowacje nie są domeną jedynie dużych firm z największych aglomeracji. Prawie 95 proc. przedsiębiorców, którzy do tej pory pozyskali dotację na innowacje produktowe, to przedsiębiorcy, którzy lokowali swoje inwestycje poza stolicami województw, tj. w miastach średnich i mniejszych ośrodkach – mówi Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju. 29 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie przyjmowanie wniosków w tegorocznej edycji konkursu, w ramach którego na małe i średnie przedsiębiorstwa czeka 100 mln zł dotacji.