Po zmianie przepisów gminy mogą mieć problemy z dochodzeniem należności od osób, które uchylają się od płacenia za pobyt członka rodziny w domu pomocy.
Samorząd będzie mógł wydać decyzję o odpłatności za zamieszkanie w domu pomocy społecznej (DPS) tylko w stosunku do jego pensjonariusza, a nie członków rodziny, którzy również są zobowiązani ponosić koszty z tym związane. Taki jest sens zmiany art. 59 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), która znalazła się w projekcie nowelizacji przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Ta niewielka modyfikacja może mieć negatywne konsekwencje dla gmin, bo stawia pod znakiem zapytania możliwość odzyskiwania wydatków poniesionych na opłaty zastępcze.
Dobrowolna umowa