Samorządy chcą wykorzystać moment wymiany władz w MSWiA i namówić resort do systemowego rozwiązania problemu zmian ich granic.
O tym, czy i gdzie zmienić granice gmin i miast, nadać niektórym miejscowościom status miasta czy zmienić nazwę jakiejś jednostki samorządowej, decyduje dziś Rada Ministrów. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie musi wydać corocznie do końca lipca, by zmiany mogły wejść w życie od następnego roku.
Problem w tym, że Rada Ministrów, wydając je, nie musi się kierować wynikami konsultacji przeprowadzonych wśród mieszkańców gmin, gdzie zmiany są planowane. Tak było w przypadku Dobrzenia Wielkiego, którego część terenów w 2017 r. wchłonęło Opole. W przeprowadzonych wcześniej konsultacjach społecznych w sołectwach na terenie Dobrzenia okazało się, że przy frekwencji rzędu 60–70 proc. sprzeciw wobec zmiany granic wyrazili niemal wszyscy głosujący. Mimo to do zmian na mapie doszło, a tego typu przypadki powtarzają się niemal co roku.