Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mają twardy orzech do zgryzienia. Zostało im zaledwie kilkanaście dni na zaproponowanie opłat za kranówkę i ścieki. Tymczasem nie mają pewności, jakie same poniosą koszty.Zgodnie z obecnym prawem przedsiębiorstwa przedkładają gminie swoje wnioski o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki na 70 dni przed ich wejściem w życie.