Osoby, które usuną drzewo bez zgłoszenia tego faktu do gminy, muszą się liczyć z karami finansowymi. Za jeden centymetr obwodu bezprawnie usuniętej rośliny trzeba zapłacić 500 zł
1. Czy mogę wyciąć drzewo bez zezwolenia
Planuję usunąć kilka niewielkich drzew samosiejek, które utrudniają mi wjazd na posesję. Czy mogę je usunąć bez pytania gminy o zgodę?