Wymóg zgłoszenia wycinki będzie dotyczył tylko drzew, a nie krzewów. Taką zmianę do projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wprowadzili posłowie w trakcie trzeciego czytania.
EKOLOGIA
Obecnie właściciel nieruchomości, który chce wyciąć dąb czy topolę na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie musi pytać gminy o zgodę. To jednak prowadziło do nadużyć. Dlatego, zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości, który planuje wycięcie drzewa na cele niewiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał zarejestrować ten fakt w gminie. Zgłoszenie będzie zawierało imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie rośliny.