Ministerstwo Środowiska ma pomysł, jak nakłonić mieszkańców do tego, aby oddzielnie zbierali plastik, metal i szkło. Wprowadzi wyższe różnice w cenach za odpadki.
10 zł – tyle płacą za wywóz śmieci segregowanych mieszkańcy gminy Jarosław (woj. dolnośląskie). 6 zł więcej płacą ci, którzy wszystkie odpady wyrzucają do jednego kosza. W gminie Pawłosiów (woj. podkarpackie) osoby, które prowadzą selektywną zbiórkę, płacą po 8 zł miesięcznie, pozostali o 5 zł więcej.
– Każda gmina sama ustala, jaka będzie różnica w cenie za odbiór śmieci zbieranych selektywnie i nieselektywnie. Są i takie miejscowości, gdzie różnice w opłacie za śmieci zmieszane a posegregowane wynoszą zaledwie 30 gr – mówi Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP.