Widmo finansowego krachu samorządów spowodowanego stosowaniem złych przepisów zostało oddalone. Ale zamieszanie wywołane grudniową uchwałą sądu wciąż trwa.
Z niekorzystnej dla samorządów uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FPS 3/16) wynika, że kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mają jedynie wójt, burmistrz i prezydent miasta (ewentualnie związek międzygminny). Rada gminy nie może ich przekazać np. spółkom komunalnym. Tymczasem wiele samorządów korzysta z takiego – jak się okazuje, niezgodnego z prawem – systemu. Tak jest m.in. w przypadku Wrocławia, Krakowa, Białegostoku, Inowrocławia, Gdańska czy Sopotu.
Czarny scenariusz