statystyki

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, gdy praca jest akordowa, a wypłacane składniki są zmienne

autor: Izabela Nowacka02.06.2016, 09:10; Aktualizacja: 30.06.2016, 13:07
pieniądze

W rozpatrywanej sytuacji pracownik jest wynagradzany w sposób zmienny (stawka akordowa, premia).źródło: ShutterStock

Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym przez 40 godzin, tj. od 9 do 13 maja. Jest wynagradzany w sposób zmienny, stawką akordową, do tego dochodzi dodatek na dojazdy do pracy 150 zł i premia miesięczna uzależniona od oceny pracy i stopnia wykonania normy przydzielonych zadań. Bywa, że w niektórych miesiącach pracownik otrzymuje wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego ze względu na brak premii lub niewypracowanie wynagrodzenia akordowego. Pracownik w poprzednich miesiącach otrzymał: w lutym – wyrównanie 30 zł, wynagrodzenie 1560 zł, premię 110 zł; w marcu – wynagrodzenie 1785 zł (z akordu), premię 120 zł, wynagrodzenie chorobowe 131,50 zł za trzy dni niezdolności do pracy; w kwietniu – wynagrodzenie 1698 zł, premię 95 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie za majowy urlop? Czy wlicza się tu wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Do obliczenia wynagrodzenia urlopowego nie należy przyjmować wyrównania do płacy minimalnej oraz wynagrodzenia chorobowego, tylko wynagrodzenie akordowe i premię regulaminową, o której wypłatę pracownik może mieć roszczenie wobec pracodawcy.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego zostały tak skonstruowane, aby odpowiadało ono utraconemu z powodu niewykonywania pracy wynagrodzeniu i finansowo pracownik nie stracił. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, ale z wyłączeniem pozycji wymienionych w par. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Wśród wyłączeń są m.in. kwota wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Poza nimi nie uwzględnia się także:

  • premii (nagród) uznaniowych, które nie są składnikami wynagrodzenia ze względu na brak cechy roszczeniowości; ich wypłata i wysokość zależą wyłącznie od autonomicznej decyzji przełożonego, a nie od spełnienia określonych warunków (mierzalnych, obiektywnych, podlegających ocenie);
  • wynagrodzenia z dodatkowych umów cywilnoprawnych np. umów-zleceń, o dzieło;
  • zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
  • świadczeń pozapłacowych, takich jak: pakiety medyczne, polisy ubezpieczeniowe, bony towarowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Stałe stawki uwzględniane

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce te składniki są wypłacane normalnie jak za miesiąc przepracowany i nie ustala się z nich odrębnego wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie to oblicza się jedynie ze składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, ale innych niż w stałej miesięcznej stawce. Chodzi więc o składniki zmienne, które uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W razie znacznych wahań w wysokości danego zmiennego składnika można przyjąć do obliczeń dłuższy okres, np. sześć czy dziewięć miesięcy. Nie może to być jednak więcej niż 12 miesięcy. Tak ustalone zmienne wynagrodzenie (suma wypłaconych składników) stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,

a następnie,

  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

W liczbie godzin, przez którą dzieli się podstawę wynagrodzenia urlopowego, uwzględnia się wszystkie przepracowane godziny, za które wynagrodzenie zostało przyjęte do podstawy. Wchodzą tu więc zarówno godziny nadliczbowe, jak i za pracę, a pomijane są np. godziny choroby, urlopu czy innych płatnych absencji, z tytułu których wynagrodzenie zostało wyłączone z podstawy.

Nie wszystko wliczane


Pozostało 49% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane