Przebywający na zwolnieniu lekarskim mundurowi będą mogli dostać 100 proc. uposażenia. Warunek? Nieobecność nie będzie mogła być dłuższa niż 90 dni w roku kalendarzowym.
Funkcjonariuszy czeka częściowe cofnięcie przepisów obniżających do 80 proc. wysokość uposażenia w czasie choroby. Do resortu spraw wewnętrznych trafił projekt ustawy wprowadzającej zmiany do ustaw pragmatycznych o policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, Biurze Ochrony Rządu oraz Służbie Celnej. Dokument ten został przygotowany przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji ds. podsumowania działania ustawy o L4. Wnioskodawcy chcą, aby projekt trafił do Sejmu jako inicjatywa rządowa.
– W pracach nad projektem uczestniczyli nie tylko związkowcy, ale i szefowie poszczególnych formacji oraz przedstawiciele ministerstwa. Przygotowany na nasz wniosek projekt ustawy został wypracowany przez wszystkich uczestników grupy. I co najważniejsze przedstawiciele resortu nie złożyli protestu przeciwko zmianom. Teraz wszystko zależy od decyzji Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji – tłumaczy Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który uczestniczył w pracach nad projektem. – Zmiany w tym kierunku są od dawna oczekiwane przez służby – dodaje Krzemieński.