Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny nabywa urlop wypoczynkowy w sposób proporcjonalny.

Najnowszy tekst na ten temat: Czy na umowie o pracę na okres próbny przysługuje urlop

Tak jak pozostałym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, także osobie w okresie próbnym przysługuje urlop wypoczynkowy. Nabywa ona jednak urlop nie z góry w określonym wymiarze (jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>>), ale w sposób proporcjonalny.

Ile dni urlopu otrzyma pracownik na próbie? Oznacza to, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny z każdym przepracowanym miesiącem nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowanym roku. Jest to zatem urlop cząstkowy nabywany z dołu, czyli przysługujący za każdy przepracowany miesiąc. Przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego (pełen etat) wynosi przy tym 20 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni roboczych – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przykład: Pracownik rozpoczyna swoją pierwszą pracę 1 marca 2016 roku i przysługuje mu 20 dni urlopu. 31 marca będzie mu przysługiwało prawo do 1/12 wymiaru urlopu, czyli 1/12*20 dni = 1,66 dnia. 30 kwietnia uzyska prawo do kolejnej 1/12, czyli pod koniec drugiego miesiąca pracy będzie miał prawo do 2/12*20 dni = 3,32 dnia. Po 3 miesiącach pracownik ma prawo do 4,98 dnia urlopu, czyli do 5 dni wolnych.

Jeżeli stosunek pracy został nawiązany w trakcie miesiąca, pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w następnym miesiącu kalendarzowym z upływem dnia poprzedzającego datą dzień nawiązania stosunku pracy. Oto 5 praw, jakie przysługują pracownikowi rozpoczynającemu zatrudnienie>>

Ponadto, osobie nabywającej urlop proporcjonalnie nie można udzielić więcej wolnego, niż przysługuje po przepracowaniu danego miesiąca.

Co z urlopem u poprzedniego pracodawcy? O ile nie jest to pierwsza praca tej osoby (więcej o pierwszym urlopie wypoczynkowym pracownika, dowiesz się tutaj>>), wyliczając urlop wypoczynkowy na okresie próbnym trzeba też wziąć pod uwagę to, ile urlopu zostało wykorzystane u poprzedniego pracodawcy.

Zgodnie z przepisami o urlopie proporcjonalnym, w roku, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop:

  • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego przy zatrudnieniu na okres nie krótszy niż do końca roku lub w wymiarze proporcjonalnym do całego okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, jeśli jest to zatrudnienie na okres krótszy niż do końca roku.

Co ważne, jeśli pracownik u pierwszego pracodawcy wykorzystał dni wolne w wymiarze wyższym niż wynikający z powyższych wyliczeń, to nowy pracodawca udzieli mu odpowiednio mniejszej liczby dni wolnych. Jeżeli więc zatrudniony na okres próbny wykorzystał już 20 lub 26 dni urlopu w poprzedniej firmie, w nowym zakładzie nie otrzyma już dni wolnych do końca roku kalendarzowego.