Od umowy o dzieło odprowadzana jest tylko zaliczka na podatek dochodowy - nie ma możliwości odprowadzania składek do ZUS.

Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia, umowa o dzieło charakteryzuje się dużą swobodą zatrudnienia. Czym się różni umowa zlecenia od umowy o dzieło, dowiesz się tutaj>>

Praca bez nadzoru pracodawcy. Podpisując kontrakt, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia. Umowa musi więc w tym wypadku prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego lub niematerialnego efektu, za który przyjmujący zamówienie otrzymuje zapłatę - chodzi na przykład sporządzenie projektu architektonicznego czy napisanie programu komputerowego.

Nie liczy się więc sam proces wykonywania czynności, a wykonujący dzieło może świadczyć obowiązki w dowolnie wybranym miejscu i o dowolnie wybranej porze. Istotą tego typu kontraktu jest więc praca bez nadzoru pracodawcy i bez wyznaczonego miejsca pracy. Wykonawca zwykle dostaje tylko zaliczkę na zakup materiałów, bądź też są one dostarczane przez zleceniodawcę.

Wykonawca dzieła bez chorobowego. Umowa o dzieło nie jest umową o pracę, a swoje umocowanie ma w kodeksie cywilnym, dlatego wykonawcy dzieła nie przysługują kodeksowe przywileje, jak gwarancja płatnego urlopu czy minimalnej stawki wynagrodzenia. 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>>

Co więcej, wykonawca dzieła nie może sam zagwarantować sobie pewnych praw, na przykład nie może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i otrzymywać zasiłku. Zasiłek chorobowy może otrzymać natomiast pracownik za zleceniu>>

Umowa o dzieło co do zasady w ogóle nie podlega więc ubezpieczeniom społecznym (emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym) ani zdrowotnym i nie opłaca się z tego tytułu składek. Wyjątkowo, jeśli dzieło jest wykonywane na rzecz własnego pracodawcy (czyli dana osoba jest już zatrudniona firmie na podstawie umowy o pracę), to kontrakt podlega też obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Od umowy o dzieło należy natomiast odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Stawka godzinowa nie dla dzieła. Umowa o dzieło nie została objęta też minimalną stawką godzinową - od 1 stycznia 2017 roku zleceniobiorcy muszą zarobić minimalnie 12 zł na godzinę (po waloryzacji 13 zł). Prawdy i mity o stawce godzinowej. Oto 6 najważniejszych problemów>>

Nie zapowiada się także na razie na wprowadzenie przepisów zakładających oskładkowanie nie tylko zleceń, ale także umów o dzieło. Umowy o dzieło: oskładkowania nie będzie, ale PIP zaostrzy kontrole>>

Kiedy można zerwać umowę o dzieło. Zerwanie umowy o dzieło może nastąpić tylko w przypadkach wymienionych w kodeksie cywilnym.

Zamawiający może więc odstąpić od umowy, jeśli wykonawca dzieła opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w takim stopniu, że jest prawdopodobne, że nie ukończy ich w umówionym czasie. Jest to możliwe również w przypadku, gdy kosztorys dzieła uległ znacznemu podwyższeniu. Podstawą odstąpienia od umowy może być także wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła, o ile nie nastąpiło jeszcze odebranie projektu czy produktu. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Wreszcie od dzieła można odstąpić bez powodu, gdy wykonawcy nie sposób cokolwiek zarzucić. Jednak wtedy zamawiający musi zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie.