Jeśli pracodawca nie udzielił pracownikowi dnia wolnego przed świętami lub tuż po ich zakończeniu - zatrudnionemu pozostaje jeszcze urlop wypoczynkowy czy urlop na żądanie.

Najprostszym sposobem, aby wydłużyć sobie święta, jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę (zarówno na czas określony, jak i nieokreślony) przysługuje bowiem coroczny, nieprzerwany, płatny urlop, który wynosi 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). Jak dokładnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>> A pracodawca zasadniczo powinien udzielić pracownikowi wypoczynku w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo (ostatecznie do 30 września następnego roku) - tak więc jest okazja, żeby wykorzystać zaległe dni wolne.

Jeżeli jest to sytuacja nagła lub losowa, pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie, który jest częścią urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek udzielić nie więcej niż 4 dni wolnych na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Pracownik powinien jednak zgłosić swoją nieobecność przed rozpoczęciem pracy, a najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Wyjątkowo szef może odmówić urlopu na żądanie - kiedy, dowiesz się tutaj>>

Natomiast jeśli pracownik wykorzystał już wszystkie przysługujące mu dni urlopu wypoczynkowego, zatrudniony może jeszcze liczyć na dzień wolny przyznany przez firmę. Pracodawca ma bowiem obowiązek przestrzegać zapisów ustawowych, gwarantujących pracownikowi określony wymiar urlopu i nie może oferować gorszych warunków zatrudnienia od prawnie już mu przyznanych. Oto 5 podstawowych praw, jakie przysługują pracownikowi w Polsce>> Jednak pracodawca może z własnej woli przyznać podwładnym dodatkowe dni wolne, których nie trzeba "odpracowywać" w innym terminie.

Ewentualnie pracownikowi, który ma dziecko w wieku do 14 lat przysługują jeszcze 2 dni wolne w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i niezależnie od indywidualnego wymiaru urlopu. Ile dokładnie dni wolnych dostaniesz na opiekę nad dzieckiem, dowiesz się tutaj>>

Mają do nich prawo rodzice i opiekunowie prawni bez względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy - także wtedy, gdy tylko matka lub ojciec jest zatrudniony. Nie trzeba przy tym podawać dokładnej przyczyny nieobecności w pracy. Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy o udzielenie urlopu w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Pracodawca może jednak odmówić, podając powody takie jak w przypadku, gdy odmawia urlopu wypoczynkowego>>