Zapisany w planie urlopów wypoczynek pracownika pracodawca może przesunąć lub przełożyć tylko w szczególnych przypadkach, gdy nieobecność tej osoby spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (zarówno na czas określony, jak i nieokreślony) przysługuje coroczny, nieprzerwany, płatny urlop, który wynosi 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). Jak dokładnie ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>> A pracodawca zasadniczo powinien udzielić pracownikowi wypoczynku w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo, a najpóźniej do 30 września następnego roku.

W celu efektywnego rozplanowania urlopów pracodawca powinien udzielać wypoczynku zgodnie z planem urlopów.

Kiedy pracodawca powinien ustalić plan urlopów? Zasadniczo plan powinien być sporządzony w każdej firmie, w oparciu o wnioski pracowników, ale tak, aby zapewnić normalny tok pracy w zakładzie. Natomiast planu nie musi ustalać pracodawca, jeśli organizacja związkowa wyraziła to zgodę oraz w sytuacji, gdy w firmie nie działa organizacja związkowa, ale sam pracodawca zdecydował o nietworzeniu planu urlopów.

W firmie bez planu urlopowego pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przerwy i urlop: Ile przysługuje ci wolnego w pracy>>

Czego nie uwzględnia plan urlopów? Plan urlopów nie obejmuje 4 dni urlopu udzielanego na żądanie pracownika. Zobacz, kiedy szef może odmówić urlopu na żądanie>>

Ponadto pracodawca nie musi też uwzględniać urlopu wypoczynkowego pracownicy w ciąży, ponieważ może ona skorzystać z urlopu wypoczynkowego tuż po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim - w tym wypadku pracodawca nie może odrzucić wniosku podwładnej, o ile pomiędzy ostatnim dniem pobytu na macierzyńskim/rodzicielskim a pierwszym dniem urlopu wypoczynkowego nie ma żadnej przerwy. Więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Plan urlopów nie uwzględnia też wypoczynku pracowników w pierwszym roku pracy lub rozpoczynających zatrudnienie u danego pracodawcy - tym pracownikom jest udzielany urlop cząstkowy, który nabywają po każdym przepracowanym miesiącu. Zmieniasz pracę? Zobacz, ile urlopu dostaniesz w nowej firmie>>

Jaka jest forma planu urlopowego? Plan urlopowy nie musi obejmować całego roku - może dotyczy także pól roku czy kwartału. Pracodawca powinien jednak pamiętać, że urlop pracownika może na jego wniosek zostać podzielony na części, ale co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Nie ma dokładnego terminu, w jakim pracodawca ma sporządzić plan urlopowy, ale żeby pracownicy mogli się z nim zapoznać, powinien im zostać pokazany przed rozpoczęciem okresu, na który został ustalany. W związku z tym jest wskazane, aby plan urlopowy na cały rok kalendarzowy został przekazany do wiadomości pracowników najpóźniej do 31 grudnia poprzedniego roku.

Czy można zmienić termin urlopu? Zasadniczo plan urlopów jest wiążący dla pracownika i pracodawcy. Pracownik może więc zmienić termin urlopu składając wniosek umotywowany ważnymi przyczynami.

Z kolei pracodawca może przełożyć urlop pracownika, jeżeli nieobecność podwładnego spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Chodzi o szczególne sytuacje, niemożliwe do zaplanowania wcześniej, a kiedy obecność konkretnego pracownika w zakładzie jest niezbędna, na przykład w razie kontroli w firmie, wystąpienia awarii, której nie jest w stanie usunąć inny pracownik czy choroby osoby na podobnym stanowisku, która miała zastępować pracownika w czasie jego urlopu. Oto 5 sposobów, jak pracodawca może zakłócić twój urlop>>