Nowe narzędzia mają pomóc w walce z zagrożeniami, jakie przede wszystkim na rynku usług finansowych czyhają na najsłabszych jego uczestników. Dzięki tajemniczym klientom prezesowi UOKiK będzie łatwiej zebrać materiał dowodowy w sprawach dotyczących zbiorowego naruszenia interesów konsumentów. Pracownik urzędu będzie szedł do banku i udawał, że jest zainteresowany np. podpisaniem umowy o kredyt. Będzie mógł więc przekonać się, czy proces przed zawarciem kontraktu przebiega zgodnie z prawem. Na przeprowadzenie tego typu czynności zgodę będzie jednak musiał wydać sąd.

Nowela przewiduje również, że instytucje finansowe będą miały zakaz oferowania konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom (zjawisko missellingu).

Ustawa wprowadza ponadto nowy model kontroli postanowień wzorców umów. Teraz to prezes UOKiK w decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania. Obecnie robi to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który – po zmianach – będzie rozpatrywał odwołania od decyzji prezesa UOKiK. ©?

Etap legislacyjny

Ustawa została przekazana do Senatu