Europejskie Centrum Konsumenckie zwraca uwagę, że przewoźnicy nie zawsze starają się być fair wobec swoich pasażerów. Często oferują niepełną rekompensatę licząc na to, że klient nie upomni się o swoje prawa.

ECK przedstawiło listę nadużyć, których dopuszczają się przewoźnicy w kontaktach z konsumentami reklamującymi usługi. Lista została opracowana na podstawie doświadczeń centrum.

1. Przewoźnik do rozpatrzenia reklamacji żąda wydania oryginału dokumentów (PIR, paragonów, faktury).

2. Przewoźnik ogranicza możliwości składania reklamacji np. przyjmuje je wyłącznie drogą faksową lub za pomocą formularza reklamacji dostępnego na swojej stronie internetowej.

3. Przewoźnik do uznania reklamacji wymaga stwierdzenia uszkodzenia bagażu przez niezależnego eksperta – osobę trzecią. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za szkodę dopiero wówczas, gdy osoba ta stwierdzi nieprzydatność walizki do dalszego użytkowania.

4. Reklamacje dotyczące bagażu są przyjmowane wyłącznie bezpośrednio po przylocie do portu lotniczego.

5. Przewoźnik, który zgubił lub zniszczył bagaż ogranicza się do zakupu nowej walizki, a nie zgadza się na wypłatę odszkodowania.

6. Przewoźnik często nie wypłaca odszkodowania za opóźniony, zniszczony bagaż w sytuacji, w której konsument ląduje w miejscu swojego zamieszkania.

7. Linie lotnicze wyłączają swoją odpowiedzialność za szkody poniesione przez podróżującego będące skutkiem opóźnienia, błędu lub wady działania sieci teleinformatycznych np. w wyniku błędu w systemie dwie osoby otrzymują bilet wystawiony z tą samą miejscówką, w zawiązku z czym jednej z nich odmawia się przyjęcia na pokład.

8. Przewoźnik realizuje obowiązek „opieki” przy odwołanym, opóźnionym locie poprzez wydanie vouchera na symboliczną kwotę i odmawia zwrotu kosztów poniesionych ponad przyznany na zakup posiłku, napoju limit.

9. Z powodu niewystarczającej ilości miejsca załoga wymaga, aby bagaż podręczny został przekazany do luku bagażowego, często już w drodze do samolotu. Przewoźnik nie bierze wówczas odpowiedzialności za umieszczone w nim cenne przedmioty.