Seniorzy oszukani przez akwizytorów i firmy sprzedające towary na wycieczkach czy pokazach powinni szukać pomocy u rzeczników konsumentów lub pod numerem infolinii 800 007 707.
Utrudnianie lub uniemożliwianie złożenia reklamacji, brak informacji o prawie do zwrotu towaru w ciągu 10 dni czy żądanie zapłacenia kary za odstąpienie od umowy – to tylko przykłady łamania praw konsumentów, które kupują towary na różnego rodzaju pokazach czy wycieczkach. Najczęściej ofiarami takich nieuczciwych działań są osoby starsze, które albo nie znają swoich uprawnień, albo nie potrafią o nie walczyć.

Sztuczki firm

– Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy wykorzystują zaufanie seniorów, np. oferując za niewielkie pieniądze wycieczki, często do miejsc kultu religijnego, połączone z prezentacją produktów i usług. Niejednokrotnie te rzeczy nie są warte swojej ceny –potwierdza Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dodaje, że kupujący pozbawieni są możliwości złożenia reklamacji, nie są również informowani o prawie do zwrotu towaru czy rezygnacji z realizacji umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Dodatkowo – obciąża się ich nieuzasadnionymi opłatami za wypowiedzenie umowy.
Jednym z podstawowych praw osób, które kupują produkty na różnego rodzajach pokazach jest możliwość rezygnacji z zakupu w ciągu 10 dni. Jeżeli konsument zdecyduje się na skorzystanie z tego prawa sprzedawca nie może zażądać od niego z tego tytułu żadnych kosztów.

Termin odstąpienia

Uprawnienie to wynika z ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). W tym akcie prawnym jest mowa m.in. o prawach przysługujących konsumentom, którzy zawarli umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. A właśnie z tego rodzaju umową mamy do czynienia w momencie zakupienia jakiegoś przedmiotu na pokazie czy na wycieczce. Umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa będzie także zakup produktu na ulicy od akwizytora.
Tak więc konsument, który rozmyśli się i będzie chciał zwrócić produkt nabyty na pokazie czy wycieczce, może to zrobić w ciągu 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a jeżeli umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Co istotne, klient nie musi tłumaczyć się przedsiębiorcy, dlaczego chce zwrócić towar, a sprzedawca nie może się domagać od niego ujawnienia tych powodów.
Warto także pamiętać, że przedsiębiorca musi poinformować klienta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli tego nie zrobi, termin na skorzystanie z tego prawa wydłuża się do trzech miesięcy.
Jeżeli konsument zdecyduje się odstąpić od umowy w tym trybie, musi złożyć przedsiębiorcy odpowiednie oświadczenie na piśmie. Takie oświadczenie najlepiej wysłać na adres siedziby firmy listem poleconym. Należy także pamiętać, że odstępując od umowy, musimy na własny koszt odesłać zakupiony towar. Firma ma natomiast obowiązek zwrócić nam zapłacone pieniądze najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Niestety, firmy nie zawsze działają tak, jak nakazują im to przepisy prawa. Dlatego też warto wiedzieć, gdzie można szukać pomocy, gdy zostaniemy oszukani. W takich przypadkach warto zwrócić się do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Ich pomoc jest bezpłatna. Rzecznicy konsumentów mają swoje siedziby w większości miast powiatowych. Fizycznie ich biura znajdują się najczęściej w starostwach powiatowych.

Pomoc w sporze

Pomocy można szukać także u organizacji pozarządowych współfinansowanych przez UOKiK, czyli Federacji Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 0 800 007 707.
Warto także dodać, że obecnie na terenie całego kraju prowadzone są przez UOKiK szkolenia skierowane do konsumentów w wieku powyżej 60 lat. Podczas takich zajęć uczestnicy dowiedzą się np. o tym, jak zrezygnować z zakupów od domokrążcy, jak reklamować wadliwy produkt, itp. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Akcja zakończy się 12 grudnia. Informacji na temat szkolenia w godzinach od 9:00 do 17:00 udziela Magdalena Hamrol – tel. 61 856 69 59 lub 61 856 69 56.

50 proc. konsumentów w wieku powyżej 60 lat przyznaje, że nie czyta umów przed ich podpisaniem

39 proc. przebadanych konsumentów w wieku powyżej 60 lat przyznaje, że ich wiedza o przysługujących im prawach jest słaba