Podatnicy, którzy zostawią wypełnienie PIT na ostatnie dni kwietnia, powinni w skupieniu i bez pośpiechu wypełnić formularz zeznania. Ryzyko błędu zminimalizuje wysłanie e-PIT.
Najczęściej popełniane błędy w PIT-ach za 2011 r. to: brak podpisu pod zeznaniem, błąd w numerze KRS organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić 1 proc. podatku, błędy w obliczeniach, brak załączników czy wpisanie zamiast swojego identyfikatora podatkowego (PESEL albo NIP) – identyfikatora płatnika.
W celu uniknięcia pomyłek wskazane jest, aby podatnicy wypełniając zeznanie, zapoznali się z broszurami, które do każdego typu zeznania dostępne są zarówno w urzędach, jak i na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Pomocą służą także konsultanci z Krajowej Informacji Podatkowej oraz urzędnicy w urzędach skarbowych obsługujący punkty obsługi podatnika.
Sporej części błędów można także uniknąć, składając zeznanie drogą elektroniczną, korzystając z interaktywnych formularzy z platformy www.e-deklaracje.gov.pl (po zainstalowaniu na komputerze wtyczki plug-in) lub za pomocą aplikacji desktopowej również dostępnej na tej stronie. Poświadczeniem skutecznie złożonego zeznania może być tylko urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) wystawione przez Ministerstwo Finansów na podstawie nr. referencyjnego złożonego dokumentu. Mając numer referencyjny dokumentu, w każdym momencie można wygenerować UPO przy pomocy strony www.e-deklaracje.gov.pl.
Oczywiście nie należy zwlekać do ostatniej chwili z wysłaniem PIT przez internet, bo uzyskanie w ostatnich dniach kwietnia potwierdzenia o prawidłowym złożeniu zeznania ze względu na dużą liczbę podatników korzystających z systemu w tym samym czasie może być utrudnione, a złożenie zeznania, które nie zostanie zaakceptowane przez system (brak UPO), nie będzie skuteczne.

13 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Przed wypełnieniem zeznania warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy mamy już wszystkie niezbędne informacje o uzyskanych przez nas dochodach w roku podatkowym. Należy uważnie czytać wszystkie rubryki w zeznaniach. Zaoszczędzi to czasu i problemów zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu. Zawsze też można skonsultować się z urzędem skarbowym w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.