Podatnicy, którzy zostawią wypełnienie PIT na ostatnie dni kwietnia, powinni w skupieniu i bez pośpiechu wypełnić formularz zeznania. Ryzyko błędu zminimalizuje wysłanie e-PIT.
Najczęściej popełniane błędy w PIT-ach za 2011 r. to: brak podpisu pod zeznaniem, błąd w numerze KRS organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić 1 proc. podatku, błędy w obliczeniach, brak załączników czy wpisanie zamiast swojego identyfikatora podatkowego (PESEL albo NIP) – identyfikatora płatnika.
W celu uniknięcia pomyłek wskazane jest, aby podatnicy wypełniając zeznanie, zapoznali się z broszurami, które do każdego typu zeznania dostępne są zarówno w urzędach, jak i na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Pomocą służą także konsultanci z Krajowej Informacji Podatkowej oraz urzędnicy w urzędach skarbowych obsługujący punkty obsługi podatnika.