Przy wypełnianiu zeznań podatkowych za ubiegły rok najczęściej pojawiającą się pomyłką są błędy w numerze KRS organizacji pożytku publicznego (OPP), do których ma trafić 1 proc. PIT.
Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia w rozmowie z DGP, że czasem zdarzają się nieistniejące numery, a czasem podawane są numery KRS nieumieszczone na liście opublikowanej przez resort pracy.
– Takim organizacjom skarbówka w imieniu podatnika nie może przekazać 1 proc. – ostrzega Konrad Zawada i jednocześnie radzi, aby korzystać z wyszukiwarki OPP przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, umieszczonej w portalu e-deklaracje: http://www.e-Deklaracje.gov.pl/index.php?page=OPP/wyszukiwarka_opp
– W przypadku zeznań papierowych najczęściej brakuje odręcznego podpisu podatnika. Błąd ten na szczęście staje się coraz rzadszy – podkreśla nasz rozmówca z Krakowa.
Dodaje również, że w tym roku zniknął problem częstego podawania NIP pracodawcy zamiast własnego. Podatnicy, przepisując dane z PIT-11, wpisywali dane płatnika, który w tej informacji figurował jako pierwszy. Obecnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami VAT wpisują już tylko własny PESEL, co ułatwia wybór właściwych numerów.
– Nie trzeba też pamiętać wielu cyfr. PESEL stał się powszechnym i praktycznie jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych w Polsce – ocenia Konrad Zawada.
Jego zdaniem na drastyczny spadek liczby popełnianych przez podatników błędów składa się upowszechnienie rozliczeń internetowych. Podatnicy, korzystając z oprogramowania komputerowego i wysyłki przez internet, unikają wielu pomyłek, które mogłyby się zdarzyć na papierze.