Złożenie zeznania rocznego przez internet jest sposobem na szybkie rozliczenie z fiskusem. Jednak podatnik, który nie ma stałego dostępu do sieci, łatwiej złoży PIT w formie papierowej, niż korzystając z systemu e-Deklaracje.
Podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia. W praktyce istnieje kilka sposobów na wypełnienie tego obowiązku podatkowego.

Sposób rozliczenia

Przede wszystkim istnieją dwie tradycyjne metody rozliczenia. Można wypełnić zeznanie papierowe i zanieść je osobiście do urzędu skarbowego. Można również włożyć PIT do koperty i nadać go na poczcie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Podatnicy mają też możliwość skorzystania z usługi wypełnienia PIT przez profesjonalnych pełnomocników: doradców podatkowych, osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów.
Pełnomocnicy, często dysponujący podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, mogą więc wypełnić obowiązek za podatnika. Potrzebne jest jednak upoważnienie.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bezpiecznie wysłać PIT
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy doradca podatkowy szybciej prześle zeznanie przez internet?
- Jak udowodnić przed fiskusem, że e-PIT został przesłany w terminie?
- Czy e-zeznanie trzeba koniecznie złożyć z e-podpisem?