Złożenie zeznania rocznego przez internet jest sposobem na szybkie rozliczenie z fiskusem. Jednak podatnik, który nie ma stałego dostępu do sieci, łatwiej złoży PIT w formie papierowej, niż korzystając z systemu e-Deklaracje.
Podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia. W praktyce istnieje kilka sposobów na wypełnienie tego obowiązku podatkowego.

Sposób rozliczenia