Prawo do ulgi rehabilitacyjnej nie jest uzależnione od miejsca poniesienia wydatku – uważa Ministerstwo Finansów.
Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. W 2011 r. podjęła rehabilitację w Niemczech, ale rozlicza się z podatków w Polsce. Czy ulga rehabilitacyjna dotyczy także wydatków z zagranicy?
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej nie jest uzależnione od miejsca poniesienia wydatku – uważa Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że bez znaczenia pozostaje fakt, gdzie został poniesiony wydatek, tj. w kraju czy poza jego granicami. Należy jedynie mieć na uwadze, że zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy o PIT wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu (w tym w ramach ulgi rehabilitacyjnej) wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.