Oznacza to, że DFG, który będzie wypłacał pieniądze nabywcom mieszkań i domów m.in. w przypadku upadłości dewelopera czy banku (powyżej kwoty gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli do 100 tys. euro), zacznie działać 1 lipca 2022 r. Natomiast przepisy ustawy, które umożliwią utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, wejdą w życie 31 lipca 2021 r. Wnioskodawcą ustawy był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jak przypomina Marek Niechciał, były prezes UOKiK, obecnie członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, operatorem nowego funduszu ma być właśnie UFG. – Przepisy nowej ustawy deweloperskiej oznaczają dla nas konieczność przygotowania i wdrożenia przewidzianych rozwiązań: prawnych, informatycznych, finansowych, operacyjnych, etc. – mówi DGP.
Celem jest praktyczne i operacyjne przygotowanie uruchomienia DFG. Jak tłumaczy Niechciał, po stronie UFG będzie zatem leżało przygotowanie organizacji działania nowego funduszu i ustalenie z zainteresowanymi podmiotami modelu współdziałania. – Pamiętajmy, że DFG jest funduszem, w którym ogniskują się trzy grupy podmiotów – klienci deweloperów, sami deweloperzy oraz banki – opisuje. Jak dodaje, nowy Fundusz będzie współpracował z resortami nadzorującymi budownictwo i finanse, a także z UOKiK jako instytucją ochrony interesów konsumentów. – Przed nami zatem dużo pracy – wskazuje Marek Niechciał.
Zgodnie ustawą maksymalna składka na fundusz wyniesie 1 proc. wpłat w przypadku rachunków powierniczych otwartych oraz 0,1 proc. w odniesieniu do rachunków zamkniętych. Faktyczne stawki określi w rozporządzeniu ministerstwo odpowiedzialne za mieszkalnictwo i budownictwo (obecnie resort rozwoju).
Przypomnijmy, że maksymalna składka na poziomie 1 proc. to efekt poprawki Senatu, która wyszła naprzeciw postulatom deweloperów. Na początku prac nad projektem ustawy proponowano składkę w wysokości 5 proc. – Obniżenie składki z 5 proc. do 1 proc. to przede wszystkim sukces konsumentów, gdyż to oni będą płacić nową opłatę – podkreślał Polski Związek Firm Deweloperskich po przyjęciu poprawek Senatu przez Sejm.
Nowe przepisy regulują też, dotychczas nieuregulowane w prawie, tzw. umowy rezerwacyjne. A także wzmacniają ochronę nabywców w przypadku wad istotnych i nieistotnych. Przewidują też m.in., że ostatnia rata pieniędzy zgromadzonych na rachunku powierniczym wypłacana będzie deweloperowi po zawarciu kontraktu.
Etap legislacyjny
Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw