Zmiany w użytkowaniu wieczystym: Co czeka nas w 2017 roku?

26.12.2016, 14:00
Podstawę ujawnienia nowych współwłaścicieli w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydawane przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów, tj. Skarb Państwa oraz gminy.

Podstawę ujawnienia nowych współwłaścicieli w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydawane przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów, tj. Skarb Państwa oraz gminy.źródło: ShutterStock

Obowiązująca ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 89) w niektórych sytuacjach nie zapewnia właścicielom lokali w budynkach wielolokalowych faktycznej możliwości realizacji roszczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokali w prawo własności gruntu. Źródłem problemów przy przekształceniu praw na gruntach zabudowanych budynkami wielolokalowymi jest zasada prawa cywilnego, zgodnie z którą użytkowanie wieczyste nie może istnieć na gruncie, który stanowi w części własność prywatną.

wróć do artykułu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

Komentarze (15)

 • sn(2017-01-02 15:26) Zgłoś naruszenie 141

  DGP 187 / . Tu pochwała dla Rządu ,że ktoś wreście chce uporządkować ten palący problem mieszkańców od lat (jest pilne bo mogą się zgłaszać jacyś podejrzani kuratorzy i żądać zwrotu terenów, nieruchomości) . Budynek jako obiekt należy przekazywać wraz z terenem infrastrukturą techniczno-pożarową (drogi dojazdowe i przeciwpożarowe + sieć hydrantowo-pożarowa(zbiorniki wodne p.poż) , parkingi , towarzyszącymi pomieszczeniami instalacjami i urządzeniami technicznymi funkcjonalnie związanymi, przyległymi terenami w odległości 5-15m od ściany budynku dla KZL ZL IV, drogami-chodnikami i placami p.pożarowymi, do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej z udziałem drabin mechanicznych jednostek PSP. Wymagają tego przepisy bud. pożarowe rozp. MI z dnia 12.04.2002r +zmn., rozp.MSWiA z dnia 24.07.2009r DU nr 124 poz. 1030 oraz rozp.MSWiA z 7.06.2010 DU nr 109 poz.719r. Liczymy jako spółdzielcy, na włączenie się do akcji uporządkowania prawnego, Pani senator Lidii Staroń docenianego też eksperta spółdzielczego. Nie należy wydzielać bloków mieszkalnych tak jak U.m.st.W-wy wydzielił blok WM na Mokotowie po fundamentach. Ludzie wychodzili z bloku na chodnik przy ścianie, który był na obcym terenie, formalnie mogli być pozbawieni dostępu do drogi publicznej. Brak było wymaganych prawem dróg dojazdowych p.pożarowych dla budynku, a tereny przyległe (sprzedane zostały innemu DV) . Natomiast po kontroli p.pożarowej budynku, KM PSP W-wa decyzje- nakazy –restrykcje wg KPA , wydawano na WM jako właściciela bloku , który nie miał jak tych nakazów wykonać. Musiałaby budować drogi, na przyległym obcym sprzedanym terenie. Bez pozwolenia właściciela nowego DV – powstało totalne zamieszanie. Aby tego kłopotu prawnego dla SM,WM uniknąć, to należałoby ustanowić prawnie jak powyżej, wydzielać budynki KZL ZL IV ,ZL III z usługami , z wymaganą infrastrukturą jako cały obiekt wg prawa budowlanego.

  Odpowiedz
 • Julek(2016-12-30 03:00) Zgłoś naruszenie 112

  Nic jeszcze nie wiadomo, jak tak naprawdę będzie z tą proponowaną nowelizacją ustawy przekształcenia własnościowego gruntów przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Na razie są konsultacje, opinie i inne czynności prawne i normatywne. Nie ma co czekać z przekształcaniem gruntów. Ci, którzy mogą powinni się już teraz przekształcać. Ustawa może być dobrą dla tych, którzy napotykają ogromne problemy na etapie ustaleń personalnych, technicznych i prawnych z działkami gruntowymi. Takim właścicielom lokali, (współ) użytkownikom dopomoże w przyszłości owa ustawa. W każdym razie obecnie i w przyszłości za tzw. uwłaszczanie nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych (współ)użytkowników nie ominie obowiązek zapłaty za własność. Chyba, że są osobami uprawnionymi co w projekcie (i obecnej ustawie) określono. Czas swoje pokaże, no i kasa także. Nie ma co czekać ...

  Odpowiedz
 • Grzesiek(2016-12-30 06:54) Zgłoś naruszenie 81

  Opiniiwanie i negocjacje kolego dawno się skończyly związane z projektem tej ustawy.mam nadzieję że 1lipca wejdzie.mam paru niereformowalnych w wspólnocie.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • Jacenty(2017-01-02 11:00) Zgłoś naruszenie 719

  szkoda, że nie weszło od 1 stycznia 2017r. Ale to PO i Nowoczesnej blokującej Sejm należy chyba dziękować.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • lola(2017-01-09 23:34) Zgłoś naruszenie 51

  a czy po przekształceniu dalej będę musiała płacić podatek za przydomowy ogródek sąsiada z parteru do którego i tak nie mam wstępu

  Odpowiedz
 • spółdzielca(2017-01-09 21:13) Zgłoś naruszenie 51

  Definicja mafii spółdzielczej Mafia spółdzielcza - organizacja przestępcza rekrutująca się często ze środowisk postkomunistycznych (byłych członków aparatu państwa totalitarnego), o strukturze hierarchicznej, funkcjonująca najczęściej w spółdzielniach-molochach liczących kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Działalność organizacji jest oparta na wyzysku lokatorów spółdzielni mieszkaniowych w wyniku pobierania zawyżonych opłat czynszowych. Istnienie organizacji charakteryzuje się nieusuwalnością i nietykalnością władz, nadmierną konsumpcją środków finansowych przez tzw. "zaprzyjaźnione firmy" oraz przerośnięty aparat administracyjny, kominowymi płacami członków zarządu, inwestowaniem spółdzielczych funduszy w przedsięwzięcia nie związane ze statutowymi celami spółdzielczości, degradacją społeczności spółdzielni-molocha (powszechny brak prawa własności, podwyższona przestępczość, skupiska biedy, duża liczba eksmisji, dewastacje mienia). Głównym narzędziem finansowania organizacji i rozszerzania jej wpływów jest mechanizm wyprowadzania środków finansowych ze spółdzielni poprzez stosowanie systemu zakupu towarów i usług w zawyżonych cenach oraz księgowania fikcyjnych faktur usługowych. Legalizacja procederu jest możliwa dzięki kreatywnej księgowości i skutecznemu pozbawieniu członków spółdzielni możliwości realnego nadzoru nad wydatkami i polityką finansową dzięki manipulowaniu obsadą stanowisk w zarządzie i organach SM. Wielomilionowe budżety spółdzielni-molochów są źródłem łatwego pozyskiwania i transferowania pieniędzy do "zaprzyjaźnionych firm". Z powodu ogromnych kwot do rozdysponowania, niemożliwe jest księgowanie w spółdzielni wyłącznie fikcyjnych faktur (tylko usług, bez obrotu materiałowego), dlatego klasyczną metodę stanowią zakupy towarów po zawyżonych cenach (zawyżenia średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zależnie od czynników lokalnych). Niejednokrotnie też, w celu zagospodarowania rocznego budżetu realizuje się całkowicie pozbawione sensu ekonomicznego roboty (np. remonty elewacji budynku rok po roku). Organizacja, manipulując kryteriami wyboru dostawców w praktyce eliminuje z zaopatrzenia spółdzielni oferentów z wolnego rynku. Dostęp do zleceń zachowuje jedynie wyselekcjonowana, uprzywilejowana grupa tzw. "zaprzyjaźnionych firm" - często firm członków rad nadzorczych, rad osiedli, pracowników spółdzielni, członków rodzin zarządu, osób powiązanych z wpływowymi środowiskami. Wskutek eliminacji konkurencji i pozyskiwania wykonawców jedynie w zamian za łapówki i podział wynagrodzenia za zlecenie, roboty są niskiej jakości, niejednokrotnie wykonywane niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej i powodujące straty finansowe na szkodę spółdzielców. Organizacja w celu zapewnienia sobie bezkarności i hegemonii w lokalnej społeczności przenika do struktur organów wymiaru sprawiedliwości, samorządu, jednostek administracji państwowej, środowisk naukowych i biznesu. Spółdzielniane organizacje przestępcze z całego kraju komunikują się ze sobą uzgadniając generalne kierunki polityki organizacji, angażują się też w działalność polityczną, tworząc silne lobby parlamentarne oparte na strukturach partii postkomunistycznych. Naczelnym zadaniem lobby jest przeciwdziałanie reformom w spółdzielczości i torpedowanie wszelkich zmian, które mogłyby doprowadzić do demokratyzacji w funkcjonowaniu spółdzielczości i dać członkom – poprzez uwłaszczenie i podział spółdzielni-molochów - prawo samostanowienia i godnego życia.

  Odpowiedz
 • za(2017-01-25 17:43) Zgłoś naruszenie 41

  Od stycznia obowiązuje Ustawa o użytkowaniu wieczystym. Miała zlikwidować - jak to podkreślali posłowie PiS - tę socjalistyczną instytucję na rzecz pełnej własności. Efekt? Są tylko jakieś tam korekty. Wielka ściema.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • anna(2017-03-03 20:02) Zgłoś naruszenie 30

  A co z użytkowaniem wieczystym osób w budynkach jednorodzinnych

  Odpowiedz
 • Caban(2017-02-26 18:01) Zgłoś naruszenie 10

  Ustawy jak nie ma - tak nie ma i chyba szybko to nie nastąpi :(

  Odpowiedz
 • IWA(2017-02-28 16:18) Zgłoś naruszenie 00

  POZBYLISMY SIE RUSKICH TO NAJWYŻSZY CZAS ZNIESC CARSKI WYMYSŁ.WIELE OSÓB ODKUPIŁO PO CENACH WOLNORYNKOWYCH DZIAŁKI OD UZYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH PONIEWAŻ DO 2000 R.OPŁTY ZA UŻYTKOWANIE BYŁY B.NISKIE A TERAZ GDY GMINY WYWINDOWAŁY CENY MUSZĄ PO RAZ DRUGI PŁACIC CENE WOLNORYNKOWA ALE DZISIEJSZĄ.TO JEST BANDYTYZ W BIAŁY DZIEŃ.BO SKORO GMINA ZREZYGNOWAŁA Z PRAWA PIERWOKUPU TO NIE POWINNA TERAZ NALICZAĆ CEN ZA DZIERŻAWE DZISIEJSZYCH.CZY ZA TO SIE KTOŚ WEZMIE .CZY TEGO PROBLEMU NIKT NIE ZAUWAŻYŁ.

  Odpowiedz
 • IWA(2017-02-28 16:25) Zgłoś naruszenie 00

  WŁASNIE DOWIEDZIAŁAM SIE W GMINIE ,ZE JAK W MARCU ZAPŁACI SIE ZA DZIERŻAWE A REFORMA I WYKUP BĘDZIE NP.WE WRZESNIU TO PIENIADZE WPŁACONE BEĄ ZALICZONE NA POCZET WYKUPU.

  Odpowiedz
 • OLKA(2017-06-12 16:25) Zgłoś naruszenie 00

  A CO Z WYROKIEM TRYBUNAŁU KOMUNISTYCZNEGO ,KTÓRY ORZEKŁ ,ZE GMINY SAME USTALAJA BONIFIKATY.I GDZIE TU RÓWNOŚC WOBEC PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚĆ.NP.GMINA KONSTANCIN POMIMO ,ŻE NAJBARDZIEJ WYWINDOWAŁA CENY ZA DZIERŻAWĘ BO PO 600 ZŁ ZA /M2 /A SAMA SPRZEDAJE PO 400 ZŁ /M2/ TO DAJE TYLKO 10% UPUSTU ZA JEDNORAZOWĄ OPŁAE.W TAKIM WYPADKU NIKT MADRY NIE ZAPŁACI IM JEDNORAZOWO .A ONI CHYTRUSY ZA 10 LAT TO BĘDĄ TE PIENIĄDZE MIAŁY INNĄ WARTŚĆ.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Rankingi i raporty

Galerie