Zwykły rachunek rozliczeniowy to zdecydowanie za mało. Wraz z rozwojem przedsiębiorstw rośnie ich zapotrzebowanie na usługi finansowe.
Jarosław Ożóg, biuro produktów transakcyjnych Banku BPH / Media / materialy prasowe
Potrzeby firm w zakresie usług bankowych zależą od wielu czynników. Głównie od tego, na jakim etapie rozwoju znajdują się przedsiębiorstwa. Ale bez jednego nie obędzie się żadne z nich. Chodzi o podstawowy rachunek rozliczeniowy.
Ze względu na konieczność prowadzenia rozliczeń z urzędami, przede wszystkim ze skarbówką i ZUS-em, trudno wyobrazić sobie firmę, która nie korzystałaby z konta w banku. Rachunek rozliczeniowy wraz z dostępem poprzez internet ułatwia także regulowanie zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów. – Bardzo często jest on połączony z dodatkowymi produktami i usługami, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Wybierając rachunek, warto wziąć je pod uwagę – przekonuje Jarosław Ożóg z biura produktów transakcyjnych Banku BPH.
Innym produktem bankowym, który może się przydać w firmie od początku jej działalności, jest instrument pomagający w utrzymaniu płynności finansowej. W tym wypadku sprawdzić się może np. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Pozwala on na dokonywanie płatności do wysokości ustalonego limitu, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi się obawiać, że w awaryjnej sytuacji zabraknie mu środków na regulowanie zobowiązań.

Bank opłaci ci fakturę

W zachowaniu bieżącej płynności finansowej pomóc może też faktoring. Dzięki niemu firma może uzyskać płatność za zrealizowany kontrakt niemal od razu po wystawieniu faktury. Dokonuje jej faktor, czyli bank lub firma świadcząca usługi faktoringowe. To ona zabiega o to, by kontrahent opłacił fakturę. W faktoringu pełnym całość ryzyka niewypłacalności kontrahentów bierze na siebie faktor. Niestety trzeba pamiętać, że ta nowoczesna usługa ciesząca się w Polsce coraz większą popularnością jest też dużo droższa od kredytu obrotowego. Na tyle, że wielu przedsiębiorców traktuje go jako ostateczność. Ma jednak niepodważalne zalety. – Nie wymaga zabezpieczenia rzeczowego. W okresie dekoniunktury i rosnącego ryzyka niewypłacalności firm łatwiej ją uzyskać w porównaniu z finansowaniem obrotowym – mówi Łukasz Tacik, dyrektor departamentu finansowania transakcji dokumentowych w FM Banku.
Zdaniem Marcina Kołakowskiego, dyrektora departamentu bankowości oddziałowej i przedsiębiorstw w Meritum Banku, przydatność innych usług finansowych w firmie zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. – Na przykład przedsiębiorca myślący o rozwoju biznesu potrzebuje często zewnętrznego finansowania inwestycji, które się z tym wiążą. Zapewnić je mogą kredyt inwestycyjny lub pożyczka na dowolny cel pod zabezpieczenie, które może stanowić np. nieruchomość – wyjaśnia przedstawiciel Meritum Banku. Z kolei przedsiębiorstwa operujące w bieżącej działalności gotówką powinny zwrócić uwagę na usługi w tym zakresie. W przypadku mniejszych firm wystarczyć może dostęp do wpłatomatów, dzięki którym można dokonywać wpłat na konto online i bez kosztów. Większe firmy mogą potrzebować bardziej skomplikowanych usług w tym zakresie, jak choćby konwojowania.

Wymagający eksporterzy

Szczególne potrzeby mają przedsiębiorstwa prowadzące wymianę handlową z zagranicą. W ich przypadku niezbędne są produkty umożliwiające zabezpieczenie, rozliczenie i sfinansowanie transakcji handlu zagranicznego. Można w tym miejscu wskazać na akredytywy i inkasa dokumentowe, faktoring eksportowy czy instrumenty finansowania handlu oparte na ubezpieczeniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Warto wybrać bank, który zapewnia klientowi opiekę dilera walutowego i daje możliwości negocjowania kursów walutowych.
Przedsiębiorstwo powinno też rozważyć korzystanie z instrumentów zapewniających minimalizację ryzyka zmiany kursów walutowych – takich jak forwardy czy opcje. Instrumenty te pozwalają zagwarantować w przyszłości odpowiedni kurs zakupu lub sprzedaży walut obcych. Produkty te, szczególnie opcje, zyskały złą sławę w 2008 r., kiedy wiele przedsiębiorstw poniosło na nich dotkliwe straty. Bankowcy podkreślają jednak, że problem dotknął tylko te firmy, które z opcji chciały uczynić dodatkowe źródło przychodów. Zaś produkty te stworzone zostały przede wszystkim do niwelowania ryzyka kursowego.
Część firm prowadzących wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi korzysta z akredytyw. Instrument ten jest czymś w rodzaju gwarancji zapłaty należności. Żądają ich np. dostawcy towarów z odległych zakątków globu, którzy nie znają realiów naszej części Europy i boją się wysyłać towar w ciemno. W tej sytuacji bankowa akredytywa gwarantuje im zapłatę za towar po dostarczeniu dokumentów.

Jeden to za mało

Wśród instrumentów finansowych niezbędnych w wielu firmach wymienić też trzeba produkty umożliwiające zagospodarowanie nadwyżek finansowych. W tym kontekście wymienić trzeba przede wszystkim bankowe depozyty krótkoterminowe.
Bankowcy podkreślają, że wśród małych firm obowiązującym wzorcem jest korzystanie z usług jednego banku. Gdy skala biznesu rośnie, a na znaczeniu zyskuje konieczność utrzymywania finansowania zewnętrznego na odpowiednim poziomie, przedsiębiorstwa decydują się zazwyczaj na współpracę z co najmniej dwoma bankami. Po pierwsze po to, by zmniejszyć ryzyko utraty wspomnianego finansowania. Ale także dlatego, że jeden bank często nie jest w stanie dostarczyć firmie wszystkich poszukiwanych przez nią usług.

Dla każdego biznesmena coś finansowego

Niewielkie przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą powinny zacząć współpracę z bankiem od założenia prostego rachunku rozliczeniowego, zapewniającego dostęp do bankowości internetowej oraz podstawowych usług finansowych. Warto poszukać bezpłatnego rachunku firmowego, umożliwiającego realizację darmowych przelewów nie tylko do kontrahentów, lecz także do urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Oczywiście gdy firma się rozwija, wchodzi na nowe rynki, zatrudnia coraz więcej pracowników, jej zapotrzebowanie na usługi finansowe stopniowo się zwiększa. Wtedy przychodzi pora na skorzystanie z bardziej zaawansowanych rachunków. W takich sytuacjach jednak ważne jest, żeby przejścia można było dokonać bez konieczności podpisywania nowej umowy oraz bez zmiany numeru dotychczasowego konta, który został przekazany już kontrahentom. Posiadacz bardziej rozbudowanego rachunku po spełnieniu określonych warunków może już skorzystać z podstawowych produktów kredytowych, takich jak debet, linia odnawialna w koncie czy kredyt samochodowy, a także np. uzyskać dostęp do funkcjonalności umożliwiającej wymianę walut obcych. To instrument szczególnie przydatny przedsiębiorstwom prowadzącym wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi. Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje jeszcze bardziej zaawansowanych instrumentów, takich jak kredyty inwestycyjne czy faktoring, powinien się zdecydować na rachunek skierowany do największych podmiotów.
Ponadto warto dodać, że każdy rachunek firmowy można wyposażyć w dodatkowe elementy, takie jak wiele różnych rachunków pomocniczych czy konto oszczędnościowe pozwalające w prosty sposób lokować nadwyżki finansowe.
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zakres funkcjonalności oferowanych przez bank, które mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcy. Na przykład w ramach systemu bankowości internetowej może to być możliwość otworzenia dodatkowych rachunków, modyfikacji istniejących czy akceptacji dokumentów przygotowanych przez bank przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego (stosowanego do wysłania przelewu), również przy zachowaniu weryfikacji wielopodpisu dla firm z kilkuosobową reprezentacją. Innymi słowy dziś przedsiębiorcy mogą załatwić w banku mnóstwo rzeczy, nawet do niego nie chodząc.

PARTNER CYKLU