Faktoring (od łacińskiego facere – pośrednik) jest formą transakcji handlowej wywodzącej się od anglosaskich instytucji finansowych i na dobre rozwiniętej w połowie XX wieku. Można go określić jako krótkoterminowe finansowanie działalności danego podmiotu, które polega na wykupie przez tzw. faktora – firmę/bank świadczący usługę faktoringu – wierzytelności podmiotu (tzw. faktoranta). Najczęściej chodzi tu o wykup faktur (stąd nazwa), na podstawie których dane przedsiębiorstwo dochodzi swoich należności od odbiorców towarów lub usług. W ten sposób owi odbiorcy stają się już dłużnikami faktora (banku) i jemu bezpośrednio spłacają swoje zobowiązania.

Adresatami usług faktoringowych są podmioty działające we wszystkich branżach i segmentach rynku, o ile sprzedaż towarów bądź usług podmiotu realizowana jest na warunkach odroczonej płatności. W związku z tym najczęściej dotyczy to obrotów ze stałymi klientami – nie pojedynczych transakcji z przypadkowym odbiorcą. Faktorantem może stać się każdy podmiot, który posiada status rezydenta (osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność do czynności prawnych) oraz który prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i w celach zarobkowych. Faktoring jest najefektywniejszym rozwiązaniem wśród podmiotów zajmujących się produkcją i zbytem takich towarów jak tekstylia, odzież, meble, materiały budowlane, części zamienne i akcesoria samochodowe, papier i artykuły biurowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, artykuły gospodarstwa domowego, farmaceutyki, zabawki. Faktoring także dobrze sprawdza się w firmach, których sprzedaż charakteryzuje się dużą sezonowością.

Szukasz kredytu dla firm? Sprawdź gdzie otrzymasz najtańszy!

Generalnie rzecz biorąc, faktoring jest bardzo elastycznym i efektywnym instrumentem finansowym. Zapewnia on zarówno płynność finansową, jak i zmniejsza ryzyko związane ze sprzedażą i należnościami. Jednak jak to zwykle bywa ma on swoich zagorzałych zwolenników, jak i twardych przeciwników punktujących wady takiego rozwiązania. W pierwszej kolejności może spójrzmy na zalety:

Reklama
 • faktoring bezsprzecznie zapewnia gotówkę (płynność) w dość szybkim czasie i bez niepotrzebnych formalności;
 • faktorant oszczędza czas i koszty związane z administrowaniem należnościami;
 • takie rozwiązanie redukuje koszty ewentualnej windykacji oraz obsługi prawnej w razie kłopotów z odzyskiwaniem długów;
 • oprócz poprawy płynności faktoring zapewnia także lepsze i trafniejsze planowanie finansów firmy;
 • dzięki faktoringowi można poprawić swoje relacje z klientami, bowiem to faktor kontaktuje się z kontrahentami przedsiębiorstwa w drażliwej sprawie długów;
 • często spłata długów faktorowi ma miejsce szybciej niż faktorantowi, w obawie przed konsekwencjami prawnymi;
 • faktoring nie obciąża bilansu firmy (w przeciwieństwie do np. kredytu obrotowego);
 • stwarza często przewagę konkurencyjną faktoranta poprzez wydłużenie terminów płatności dla kontrahentów;
 • daje informacje o kontrahentach – przede wszystkim na temat ich kondycji finansowej;
 • faktoring eliminuje praktycznie ryzyko związane z dłużnikami i gwarantuje odzyskanie należności.
 • Istnieje jednak także druga strona medalu tego produktu finansowego i nią należałoby również zwrócić uwagę. W związku z czym spójrzmy teraz na wady faktoringu:
 • faktoring jest produktem bardziej skomplikowanym od kredytu i wymaga wobec tego większego zrozumienia jego założeń;
 • koszty nie są małe – często poprzez prowizje i odsetki są wyższe niż koszty kredytu;
 • konieczna jest zmiana sposobu rozliczania z kontrahentami, wymagająca ich zgody, a nierzadko wolą oni jednak współpracę bezpośrednią niż za pośrednictwem faktora;
 • często przeszkodą w rozpoczęciu współpracy faktoringowej jest konieczność wykazania wysokich obrotów i posiadania stałych klientów;
 • istnieje ryzyko rezygnacji kontrahentów z dalszej współpracy, gdy dowiedzą się o rozpoczęciu umowy faktoringu;
 • żeby ewentualnie zakończyć współpracę z faktorem podmiot musi spłacić najpierw wszelkie zaliczki uzyskane na poczet przyszłych faktur;
 • sposób, w jaki faktor obsługuję kontrahentów danego przedsiębiorstwa, wpływa jednocześnie na wizerunek tego przedsiębiorstwa, dlatego wybór solidnego faktora jest niezwykle istotny.

Porównaj online kredyty dla firm i wybierz ten z najniższą ratą!

Jak widać istnieje niemalże tyle samo wad co zalet faktoringu (może z lekkim wskazaniem na zalety). Decyzja o skorzystaniu z usług faktoringowych jest kwestią preferencji i polityki danego przedsiębiorstwa. Zależy też od profilu i sektora działalności. Produkt ten często ułatwia życie firmie, jednak rodzi też koszty i pewne ryzyka. W Polsce usługi faktoringowe cieszą się coraz lepszą renomą i rośnie grupa firm zainteresowanych ich stosowaniem. Obroty faktoringowe pokazują tendencje wzrostową, a największe instytucje faktoringowe w Polsce zrzeszone są w Polskim Związku Faktorów.