Wiedza o skali i czasie trwania zaległości kontrahentów może pomóc przedsiębiorcy w odzyskaniu pieniędzy.
Aż 26,6 proc. wszystkich faktur nie jest obecnie płaconych w terminie – wynika z raportu Portfel Należności Polskich Przedsiębiorców przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Taki proceder może doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest odpowiedni monitoring należności. Umożliwia on szybką reakcję na powstałe zagrożenie brakiem spłaty długu i natychmiastowe rozpoczęcie procedury windykacyjnej. Warto pamiętać, że im szybciej rozpoczynają się takie działania, tym większa szansa odzyskania długu.
W celu skutecznego monitorowania dłużników wykorzystuje się tzw. wykaz wieku należności, który ilustruje skalę zaległości w poszczególnych miesiącach. Pozwala też zaobserwować udział należności przeterminowanych w podziale na okres przeterminowania, np. 30, 60, 90 i powyżej 90 dni. Przedsiębiorca może dzięki temu poznać zwyczaje płatnicze kontrahentów i przygotować odpowiednią strategię postępowania z nimi. Drugie narzędzie przydatne w monitoringu to analiza prawidłowości spłat, pozwalająca zaobserwować zmiany w zwyczajach płatniczych klientów.