Możliwość niewłaściwego doboru partnerów handlowych jest jednym z elementów ryzyka gospodarczego każdego przedsiębiorcy. W ramach prowadzonej działalności warto podjąć działania zmierzające do jego ograniczenia, choćby poprzez zbadanie wiarygodności kontrahenta.
Jak to zrobić? Eksperci radzą rozpocząć od weryfikacji dokumentów rejestrowych firmy, z którą zaczyna się współpracę. Jeżeli jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, można sprawdzić dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś w przypadku spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wypisy z właściwego rejestru powinny być potwierdzone przez kontrahenta, przede wszystkim w zakresie zgodności danych zawartych w dokumencie ze stanem faktycznym.