Wprowadzenie korzystniejszych niż dotąd zasad przewalutowania kredytów mieszkaniowych to główny cel przyjętego przez Sejm projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.
Zgodnie z tym, co proponują posłowie, koszty przejścia z kredytu walutowego na kredyt w złotówkach w 90 proc. pokryje bank, a w 10 proc. kredytobiorca. Wniosek o przewalutowanie będzie można złożyć do 30 czerwca 2020 r. Z dobrodziejstwa ustawy będą mogły skorzystać jednak tylko te osoby, które nie mają innego domu lub mieszkania poza tym, na które zaciągnęli kredyt. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy ktoś odziedziczy kolejną nieruchomość już po podpisaniu umowy z bankiem.
Kolejny wymóg odnosi się do wielkości domu lub mieszkania – ten pierwszy nie będzie mógł być większy niż 150 mkw., a to drugie – 100 mkw. Te ograniczenia nie będą jednak obowiązywały, jeżeli ktoś wychowuje co najmniej troje dzieci. Restrukturyzacji mają podlegać tylko te kredyty, w których pozostało do spłaty nie mniej niż 80 proc. wartości nieruchomości.