Jedną z form wsparcia po śmierci emeryta jest tzw. świadczenie niezrealizowane, czyli emerytura po zmarłym seniorze. Jak uzyskać pomoc finansową? Gdzie się zgłosić, aby otrzymać środki? Informacje znajdziesz w artykule.

Niezrealizowane świadczenie

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone.

Przykład

Członek rodziny umiera w maju, a ZUS nie wypłacił mu świadczenia emerytalnego, bo został poinformowany o jego śmierci. Wówczas niezrealizowane świadczenie za maj ZUS może wypłacić rodzinie zmarłego –na jej wniosek.

Jak informuje ZUS, niezrealizowane świadczenie to również takie, o które zmarła osoba złożyła wniosek, ale nie otrzymała od Zakładu decyzji np. z powodu prowadzonego przez ZUS postępowania.

Również w przypadku gdy osoba starająca się o świadczenie zmarła, a zdążyła złożyć do ZUS wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, do których ma prawo – ZUS w ramach niezrealizowanych świadczeń może wypłacić należność przysługującą zmarłemu.

Wypłata niezrealizowanego świadczenia. Kto może się starać?

W pierwszej kolejności są to mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe.

W drugiej kolejności to małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).

W trzeciej kolejności inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Niezrealizowane świadczenie. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać niezrealizowane świadczenie po bliskim zmarłym, należy złożyć wniosek do ZUS. Potrzebne będą następujące dokumenty:

w przypadku małżonka: odpis aktu małżeństwa,w przypadku dzieci: odpis aktu urodzenia,wniosek o niezrealizowane świadczenie (wniosek ENS),odpis aktu zgonu, chyba że złożyłeś go wcześniej np. wraz z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy,oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają, że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym lub przyczyniałeś się do jego utrzymania.

Niezrealizowane świadczenie. Gdzie złożyć dokumenty?

Wniosek i dokumenty można złożyć w każdej z placówek ZUS (może je złożyć również pełnomocnik osoby, która ubiega się o wypłacenie niezrealizowanego świadczenia); można je wysłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Czas na złożenie wniosku to 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia. Po 12 miesiącach roszczenia o wypłatę niezrealizowanych świadczeń wygasają, chyba że wcześniej złożymy wniosek o dalsze prowadzenie postępowania w tej sprawie.