Od 1 marca 2024 r. stawki emerytur i rent wzrosną o 12,12 proc. To efekt pierwszej w tym roku waloryzacji tych świadczeń. O ile wzrosną emerytury w 2024 r.? Jaka będzie tegoroczna wysokość świadczeń rentowych?

Ile wynosi wskaźnik waloryzacji na rok 2024?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wydała 12 lutego 2024 r. komunikat w sprawie tegorocznego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Czytamy w nim, że: "Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wynosi 112,12 proc.".Oznacza to, że stawki emerytur i rent zostaną od 1 marca 2024 r. zwaloryzowane o ten wskaźnik i wzrosną o 12,12 proc.

Waloryzacja 2024: Stawki emerytur

Przykładowe stawki emerytur podane w kwotach brutto kształtują się następująco:

 • emerytura minimalna przed waloryzacją: 1588,44 zł, a po waloryzacji 1780,96 zł, co daje wzrost o 192,52 zł,
 • średnia emerytura przed waloryzacją 2970,64zł, a po waloryzacji 3600,68 zł, co daje wzrost o 360,04 zł,
 • emerytura wysokości 2000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 2242,40 zł, co daje wzrost o 242,40 zł,
 • emerytura wysokości 2500 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 2803 zł, co daje wzrost o 303 zł,
 • emerytura wysokości 3000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 3363,60 zł, co daje wzrost o 363,60 zł,
 • emerytura wysokości 3500 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 3924,20 zł, co daje wzrost o 424,20 zł,
 • emerytura wysokości 4000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 4484,80 zł, co daje wzrost o 484,80 zł,
 • emerytura wysokości 4500 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 5045,40 zł, co daje wzrost o 545,40 zł,
 • emerytura wysokości 5000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 5606, co daje wzrost świadczenia o 606 zł,
 • emerytura wysokości 5500 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 6166,60, co daje wzrost świadczenia o 666,60 zł,
 • emerytura wysokości 6000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 6727,20 zł, co daje wzrost o 727,20 zł,
 • emerytura wysokości 6500 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 7227,20, co daje wzrost świadczenia o 787,80 zł,
 • emerytura wysokości 7000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 7848,40 zł, co daje wzrost o 848,40 zł,
 • emerytura wysokości 8000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 8969,60 zł, co daje wzrost świadczenia o 969,60 zł,
 • emerytura wysokości 9000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 10 090,80 zł, co daje wzrost świadczenia o 1090,80 zł,
 • emerytura wysokości 10 000 zł przed waloryzacją to po waloryzacji 11 212 zł, co daje wzrost świadczenia o 1212 zł.

Waloryzacja 2024: Stawki rent

Stawki rent również zostaną zwaloryzowane. Od 1 marca 2023 r. minimalne stawki rent będą następujące:

 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, której kwota przed waloryzacją wynosiła 1191,33 zł to po waloryzacji 1335,72 zł, co daje wzrost o 144,39 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa, której kwota przed waloryzacją wynosiła 1906,13 zł to po waloryzacji 2137,15 zł, co daje wzrost o 231,02 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową, której kwota przed waloryzacją wynosiła 1429,60 zł to po waloryzacji 1602,87 zł, co daje wzrost o 173,27 zł.

Czy wzrosną emerytury pomostowe i świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli?

Emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które są ich odpowiednikiem, podlegają takim samym zasadom waloryzacji jak renty i emerytury. Oznacza to, że osoby do nich uprawnione także otrzymają od 1 marca 2024 r. podwyższone kwoty świadczenia. W tym przypadku również będzie to waloryzacja o 12,12 proc.

Czy trzeba składać wniosek o waloryzację świadczeń?

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Wynika to z zapisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jej treścią waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonego procesu kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu, a zmiana wysokości emerytur i rent w jej ramach następuje z urzędu. Nie ma zatem potrzeby składania wniosków do ZUS-u, ponieważ odbywa się ona automatycznie, a każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego 2024 r., otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

Czytaj też: Wiek emerytalny do zmiany. Emerytura dla kobiet dopiero po ukończeniu 65 roku życia, a dla mężczyzn