Świadczenie wspierające to nowa forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Można się o nie ubiegać od 1 stycznia 2024 r. Niestety, wiele osób popełnia błędy podczas wypełniania wniosku do WZON, który jest kluczowy w procedurze ubiegania się o świadczenie wspierające. Jakie to błędy? I jak ich uniknąć?

Od 1 stycznia 2024 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o nowe świadczenie wspierające. Będzie ono wynosić od 636 zł do 3495 zł miesięcznie. Procedura uzyskania świadczenia składa się z kilku ważnych kroków, które należy wykonać w ścisłej kolejności. Jednym z nich - bardzo ważnym - jest wypełnienie wniosku do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.

Wiele osób popełnia jednak błędy podczas wypełniania wniosku do WZON. Jakie to błędy i jak ich uniknąć?

Świadczenie wspierające 2024. Komu przysługuje?

O nowe świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie warunki:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie –
 • przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję WZON (wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Ważne

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wspierającego: jego wysokości, procedury ubiegania się o świadczenie, kryteriach przyznawania - przeczytasz w artykule: Jak otrzymać świadczenie wspierające? Od czego zacząć procedurę? [WNIOSKI, KWOTY]

Świadczenie wspierające. Wniosek do WZON

Jeśli chcemy otrzymać świadczenie wspierające, to najpierw musimy uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Dopiero potem możemy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS.

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia należy skierować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - razem z pozostałymi dokumentami.

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (można go pobrać).

pdf icon Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
pobierz plik

Ważne

Jak wypełnić wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia? Instrukcję znajdziesz w artykule: Świadczenie wspierające. Jak w 7 krokach wypełnić wniosek do WZON? [WZÓR]

Niestety, często zdarza się, że osoby ubiegające się o świadczenie wspierające popełniają błędy w trakcie wypełniania wniosku do WZON. Poniżej omawiamy najpopularniejsze z nich.

Świadczenie wspierające 2024. Błędy we wnioskach do WZON [TOP 5]

Podczas wypełniania wniosku do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia można popełnić różnego rodzaju błędy, które mogą wpłynąć na proces uzyskania świadczenia wspierającego. Oto pięć popularnych błędów, które popełniają wnioskujący.

BŁAD 1. Źle wypełnione dane osobowe

Pomyłki w imieniu, nazwisku, numerze PESEL lub innych danych osobowych mogą prowadzić do utrudnień w identyfikacji wnioskodawcy. Należy sprawdzić i dokładnie wpisać wszystkie informacje, upewniając się, że są zgodne z oficjalnymi dokumentami.

BŁĄD 2. Niekompletne lub nieprawidłowe informacje dotyczące organu wydającego orzeczenie

W punkcie V wniosku, gdzie wymagane są informacje o posiadaniu orzeczenia, istnieje ryzyko pominięcia ważnych danych, takich jak

 • numer orzeczenia,
 • organ wydający orzeczenie,
 • data ważności.

Nieprawidłowe informacje mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Dlatego zawsze dokładnie spisujmy dane z orzeczeń tak, aby niczego nie pomylić i nie pominąć.

BŁĄD 3. Brak zgody na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia

W punkcie VI, gdzie wnioskodawca wyraża zgodę na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, zapomnienie o zaznaczeniu tej opcji może prowadzić do problemów w przetwarzaniu wniosku. Brak zgody może uniemożliwić ocenę poziomu potrzeby wsparcia.

BŁĄD 4. Nieprawidłowy wybór załączników

W punkcie VII, gdzie wybiera się załączniki do wniosku, istnieje ryzyko, że wnioskodawca zapomni dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak

 • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • dokumenty potwierdzające status opiekuna prawnego.

Należy upewnić się, że wszystkie wymagane załączniki są dołączone.

Ważne

Wypełnij kwestionariusz samooceny!

Jak wypełnić formularz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem? Dokładna instrukcja i formularz w artykule: Świadczenie wspierające. Jak wypełnić kwestionariusz samooceny? [INSTRUKCJA]

BŁĄD 5. Pomyłki w danych dotyczących miejsca zameldowania i stałego pobytu

W punktach II.A i II.B, gdzie podaje się informacje dotyczące adresu zameldowania i stałego pobytu, błędy w kodzie pocztowym, nazwie miejscowości czy numerze mieszkania mogą skomplikować proces komunikacji z WZON. Należy podać te informacje precyzyjnie i zgodnie z oficjalnymi dokumentami meldunkowymi.

Unikanie powyższych błędów podczas wypełniania wniosku jest kluczowe dla skutecznego i sprawnego procesu uzyskiwania świadczenia wspierającego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku i dokładnym przeanalizowaniem wszystkich jego punktów przed jego złożeniem.

Świadczenie wspierające 2024. Kolejny krok - ocena poziomu potrzeby wsparcia

Jeśli uda nam się poprawnie złożyć wniosek, to kolejnym krokiem jest ocena tego, jakiego poziomu wsparcia potrzebujemy. Będzie ona przeprowadzana przez członków zespołu w miejscu jej zamieszkania (lub innym wcześniej uzgodnionym) na podstawie specjalnego formularza.

Ważne

Jak dokładnie będzie będzie wyglądać ocena poziomu potrzeby wsparcia, przeczytacie w artykule: Świadczenie wspierające. Jak wgląda ocena poziomu potrzeby wsparcia? [PYTANIA]