Świadczenie wspierające to nowa forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Od 1 stycznia 2024 r. można już o nie składać wniosek. Jednak jak okazuje się, Polacy popełniają ważny błąd w trakcie procedury. To sprawia, że ich wnioski są odrzucane przez ZUS. Co wnioskujący o świadczenie wspierające robią źle?

Świadczenie wspierające to kolejny rodzaj wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Wynosi ono od 636 zł do 3495 zł miesięcznie. Procedura uzyskania świadczenia składa się z kilku ważnych kroków, które należy wykonać w ścisłej kolejności. I właśnie tutaj Polacy ubiegający się o świadczenie wspierające popełniają błąd.

Świadczenie wspierające 2024. Jaki błąd popełniają Polacy?

Okazuje się, że wnioskujący o świadczenie wspierające od razu składają wnioski do ZUS. A to nie tutaj należy skierować swoje pierwsze kroki, a do wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). To właśnie tam w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom wsparcia, a dopiero po wydaniu decyzji złożyć do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające.

Jak zaznacza ZUS, złożone do tej pory do zakładu wnioski są niekompletne i na ich podstawie nie będzie rozpatrywane prawo do wsparcia.

Wnioski o świadczenie wspierające, które już trafiły do ZUS-u, zawierają podstawowy błąd. Nie zostały jeszcze rozpatrzone przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i nie została wydana decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia. Decyzja ta jest niezbędna do ustalenia prawa do świadczenia wspierającego. Bez wydanej decyzji ZUS nie może rozpatrzeć wniosku o wsparcie - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Klient do wniosku o świadczenie wspierające nie musi dołączać decyzji WZON-u, wystarczy, że wpisze numer decyzji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na ostatnim etapie w procedurze ubiegania się o świadczenie. Najpierw należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). W decyzji WZON określi liczbę punktów w skali od 0 do 100. Dopiero gdy decyzja WZON-u stanie się ostateczna, należy złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie świadczenia wspierającego.

Wnioski, które zostały złożone w innej kolejności, czyli trafiły do ZUS-u bez decyzji WZON-u zostaną pozostawione bez rozpatrzenia – informuje rzeczniczka.

Jak dokładnie wygląda procedura ubiegania się o świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające 2024. Komu się należy?

Przypomnijmy, że o nowe świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
  • mieszkają w Polsce,
  • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Świadczenie wspierające 2024. Wniosek do WZON

Aby złożyć wniosek o świadczenie wspierające, konieczne jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek o tę decyzję należy skierować do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.

Ważne

Jak wypełnić wniosek do WZON krok po kroku? O tym przeczytasz w artykule: Świadczenie wspierające. Jak w 7 krokach wypełnić wniosek do WZON? [WZÓR]

Wniosek do WZON - najczęstsze błędy

Niestety, wiele osób, które wypełnia wnioski do WZON, popełnia kilka podstawowych błędów. Sprawia to, że wniosek nie jest uwzględniany i ubiegający się o świadczenie wspierające muszą jeszcze raz go wypełniać.

O tym, jakie to błędy i jak się ich ustrzec, przeczytacie w artykule: Świadczenie wspierające. TOP 5 błędów we wnioskach do WZON [LISTA]

Świadczenie wspierające 2024. Kwestionariusz samooceny

Jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, jest kwestionariusz samooceny. To dość obszerny dokument, w którym oceniamy stan naszego zdrowia i jakość funkcjonowania w domu i społeczeństwie.

Ważne

Jak wypełnić formularz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem? Dokładna instrukcja i formularz w artykule: Świadczenie wspierające. Jak wypełnić kwestionariusz samooceny? [INSTRUKCJA]

Świadczenie wspierające. Ocena poziomu potrzeby wsparcia

Specjalna komisja, która wyda decyzję o poziomie potrzeby wsparcia, dokona wpierw oceny naszego funkcjonowania. To od niej zależeć będzie liczba punktów, a tym samym też - wysokość świadczenia wspierającego.

Ważne

O tym, jak dokładnie będzie wyglądać ocena, przeczytacie w artykule: Świadczenie wspierające. Jak wgląda ocena poziomu potrzeby wsparcia? [PYTANIA]