Część osób, które pobierały wcześniejszą emeryturę przed 2013 rokiem, może być traktowana gorzej od pozostałych przy wypłacie właściwego świadczenia. Różnicującym kryterium jest to, czy emeryt wystąpił z wnioskiem o emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, czy też po tej dacie.
Jeden z sądów nabrał wątpliwości, czy takie rozróżnienie jest dopuszczalne.
Problem powstał w związku z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637). Na jej mocy począwszy od 2013 r. osobom, które pobierały wcześniejszą emeryturę, świadczenie właściwe zaczęto wyliczać na gorszych zasadach. Odejmowano od niego bowiem kwotę wypłaconą w ramach emerytury wcześniejszej (do 2012 roku nie robiono tego).