Waloryzacja rent i emerytur będzie w 2016 roku na bardzo niskim poziomie, dlatego osoby z najniższymi świadczeniami otrzymają być może jednorazowy dodatek.

Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

W 2015 roku rząd zdecydował się na waloryzację procentowo-kwotową, jednak była to decyzja jednorazowa. Więcej o tym typie waloryzacji i ile wynosiła przeczytasz tutaj>> W 2016 roku świadczenia będą ponownie podwyższane według mechanizmu cenowo-płacowego (jakie są typy waloryzacji, przeczytasz tutaj>>), zgodnie z którym wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem budżetu>>, wskaźnik waloryzacji na 2016 rok wynosi 100,52 proc., a to oznacza, że w 2016 roku wszystkie świadczenia zostaną zwiększone zaledwie o 0,52 proc. Najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie więc o 4,57 zł brutto. Emeryt, który obecnie dostaje 880,50 zł, w marcu przyszłego roku może liczyć na 885,07 zł. Jednak już osoba, która otrzymuje świadczenie w wysokości 5 000 zł, po waloryzacji będzie mieć pięć razy większą podwyżkę.

Jednorazowy dodatek

Dlatego rząd zdecydował się na wypłatę jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2 000 zł brutto (według stanu na dzień 29 lutego 2016 roku) - tylko z waloryzacją świadczenie zostałoby zwiększone o 10,40 zł brutto.

Do dodatku miałyby dokładnie prawo osoby uprawnione do emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytur i rent służb mundurowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, emerytur i rent rolników, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent socjalnych.

Wysokość wsparcia miałby być uzależniona od wysokości pobieranych świadczeń i wynosić:

  • 350 zł – dla świadczeń w wysokości do 900 zł;
  • 300 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 900 do 1 100 zł;
  • 200 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 1 100 do 1 500 zł;
  • 100 zł – dla świadczeń w wysokości powyżej 1 500 do 2 000 zł.

Wypłata dodatków powinna nastąpić w terminie marzec-kwiecień 2016 roku, jednak Sejm nie zdążył uchwalić ministerialnego projektu w tej kadencji, a to oznacza, że decyzja w tej sprawie należy już do kolejnej władzy.