Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 18 września br.
Oprócz zmian dotyczących ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego czy egzekucji należności do ZUS, znalazły się w niej także przepisy, które mają ostatecznie rozwiązać problem tzw. czerwcowych emerytów. Przypomnijmy, że polegał on na różnicowaniu wysokości świadczeń w zależności m.in. od miesiąca złożenia wniosku. W najgorszej sytuacji były osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu. Podczas ustalania jej wysokości w tym miesiącu kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega bowiem dodatkowym waloryzacjom kwartalnym. W konsekwencji przejście na świadczenie w czerwcu mogło być mniej korzystne.
– Nasze wyliczenia wskazują, że emerytura czerwcowa wyliczona na dotychczasowych zasadach byłaby niższa od majowej o ok. 5 proc. oraz o 12 proc. od lipcowej. Daje to nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości świadczenia – informuje prezes ZUS Gertruda Uścińska.
Zwraca jednocześnie uwagę, że co roku organ rentowy doradzał klientom, aby, jeżeli to tylko możliwe, poczekali z wnioskiem przynajmniej do lipca. – Nasze działania przynosiły efekty. Swoją decyzję przekładało bowiem kilkanaście tysięcy osób. W latach 2018–2019 liczba ubezpieczonych, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu, stanowiła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku świadczeń – mówi prezes ZUS. To jednak kilka tysięcy osób rocznie.
Dlatego rząd podjął próbę rozwiązania tego problemu jeszcze w czasie epidemii. Osobom, które złożyły wniosek w czerwcu, ZUS ustalał wówczas świadczenie w ten sam sposób, jak emeryturę majową, o ile takie rozwiązanie było dla nich korzystniejsze. Zmiana dotyczyła jednak tylko zeszłego roku (pisaliśmy o tym w DGP nr 83/2020 „Czerwcowi emeryci skorzystają na epidemii”). Omawiana nowelizacja zmienia zasady wyliczania emerytur na stałe. Dlatego w przyszłości osoby, które osiągną wiek emerytalny w czerwcu, bez obaw mogą składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu.
– Dzięki nowej ustawie przy ustalaniu wysokości świadczenia w czerwcu będziemy mogli uwzględnić dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały – wyjaśnia Gertruda Uścińska.
Zgodnie z nowymi przepisami ZUS ponownie obliczy wysokość emerytur, o które wnioskowano w czerwcu br. Dotyczy to również emerytur przyznanych w czerwcu z urzędu (osobom uprawnionym do renty, które ukończyły wiek emerytalny) oraz rent rodzinnych po osobach zmarłych po 31 maja 2021 r. Organ rentowy ma na to 30 dni (liczonych od 18 września). Z kolei emeryci i renciści, których te przepisy dotyczą, dostaną wyrównanie świadczenia od dnia, w którym im ono przysługiwało.
– Zakład będzie dokonywał wypłat świadczeń wraz z wyrównaniem od czerwca br. w październikowych terminach płatności, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20, 25. Wypłata za październik 2021 r. będzie realizowana już w nowej wysokości – mówi DGP Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.
Nie wszyscy czerwcowi emeryci mogą spodziewać się jednak wyższych przelewów. Nowe przepisy korzystnie regulują bowiem jedynie sytuację osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu tego roku albo zrobią to w kolejnych latach. Pomijają natomiast emerytów z lat ubiegłych. O wątpliwościach dotyczących konstytucyjności tych regulacji pisaliśmy w DGP nr 130/2021 „Naprawa przepisów o czerwcowych emerytach wątpliwa konstytucyjnie”.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 18 września 2021 r.