Tylko do końca tego roku osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mają prawo do otrzymania świadczeń częściowo liczonych na podstawie starych zasad.
Podniesienie wieku zakończenia aktywności zawodowej spowodowało konieczność przedłużenia na cały 2014 r. możliwości ubiegania się o emeryturę mieszaną. W takim przypadku 20 proc. świadczenia ustala się na podstawie starych reguł, a 80 proc. liczone jest na zasadach kapitałowych.
– Stary sposób liczenia świadczenia jest korzystny dla osób mających niskie zarobki – wyjaśnia Bartosz Nowak, radca prawny, Kancelaria Nałęcz-Socha Marek, Nowak Bartosz.
Ustalana według tych reguł emerytura jest sumą części socjalnej (24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do emerytury), części należnej za okresy składkowe (po 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok składkowy) i części należnej za okresy nieskładkowe (po 0,7 proc. za każdy rok nieskładkowy). Emerytura jest liczona z uwzględnieniem zarobków z wybranych lat kalendarzowych i przeciętnych wynagrodzeń z tych okresów oraz kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do emerytury, czyli w 2014 r. Natomiast nowa emerytura ustalana jest poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku przejścia wnioskodawcy na to świadczenie. Część kapitałowa jest liczona z uwzględnieniem kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS (obie te wartości są waloryzowane).
Przy czym osoby przechodzące w tym roku na emeryturę mogą mieć ją ustaloną w całości na zasadach kapitałowych. Aby wybrać wyższą wypłatę, we wniosku o emeryturę zainteresowany powinien zaznaczyć, że chce otrzymać świadczenie liczone według najbardziej korzystnego wariantu. ZUS wówczas obliczy dwa warianty świadczenia.