Jeśli nie zdążyłeś dopisać się do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r., nadal masz taką możliwość. Ministerstwo Klimatu sugeruje, aby jak najszybciej umieścić swoje dane w systemie. Resort przypomina również, że do bazy nie muszą rejestrować się firmy wytwarzające odpady komunalne oraz podobne do odpadów komunalnych.

BDO, czyli Baza Danych Odpadowych budzi spore zamieszanie wśród przedsiębiorców. Wielu z nich nie jest bowiem pewnych, czy powinni dopisywać się do rejestru.

Chcesz dowiedzieć się, czy powinieneś rejestrować się w BDO? Przejdź tutaj >>

Część z podmiotów z kolei nie zdążyła natomiast dotrzymać ustawowego obowiązku i dopisać się do BDO przed Nowym Rokiem. Zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu, co w takiej sytuacji powinni zrobić przedsiębiorcy. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy.

Należy się jak najszybciej zarejestrować w systemie. Można tego dokonać również po 31 grudnia 2019 r. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili można się wyrejestrować (w sytuacji, gdy przedsiębiorca zarejestrował się, a nie musiał tego robić – przyp. red.). Należy jednak złożyć odpowiedni wniosek.

Ministerstwo Klimatu wskazuje również, że na początku 2020 r. organy kontroli będą pouczać oraz pomagać przedsiębiorcom.

- Kontrola to też okazja do pomocy. W jej trakcie będą usuwane wszystkie nieprawidłowości – wskazuje Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że nie od razu za popełnione błędy posypią się kary.

BDO – kto powinien się zarejestrować?

Jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu, obecnie w BDO zarejestrowanych jest ponad 170 tys. firm. Są to głównie duzi przedsiębiorcy, bądź tacy, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne (np. chemiczne, medyczne).

MK podkreśla natomiast, że do bazy nie muszą rejestrować się firmy wytwarzające odpady komunalne oraz podobne do odpadów komunalnych (tj. powstających w gospodarstwach domowych), czyli małe firmy prowadzące działalność usługową. W życie weszło bowiem znowelizowane rozporządzenie rozszerzające katalog odpadów, dla których nie będzie trzeba prowadzić ewidencji odpadów.

O jakie odpady chodzi?

• odpady metalowe do 5 ton rocznie;

• zużyte tonery drukarskie do 200 kg rocznie;

• przeterminowane produkty spożywcze do 100 kg rocznie;

• opakowania wielomateriałowe do 500 kg rocznie;

• magnetyczne i optyczne nośniki informacji (np. płyty CD, dyski twarde - PAP) do 50 kg rocznie;

• odpady betonu oraz gruz betonowy do 10 ton rocznie.

Firmy wytwarzające takie ilości odpadów nie muszą prowadzić ich ewidencji a więc nie muszą wpisywać się do Rejestru-BDO

Przypomnijmy, co grozi za naruszenie ustawy o odpadach:

• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny;

• za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;

• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;

• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;

• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł.