Samorządowe przedszkola powinny organizować bezpłatne dodatkowe zajęcia dla dzieci. Dyrektorzy powinni uwzględniać propozycje rodziców, a nie tłumaczyć się tym, że organ prowadzący nie ma pieniędzy.
Czy rodzice mogą opłacić dodatkowe zajęcia
Rodzice chcą, aby w przedszkolu była nauka tańca towarzyskiego. Dyrektor przedszkola poinformował ich, że takie zajęcia mogą być zorganizowane przez radę rodziców odpłatnie. Czy mogą się one odbyć, skoro nie wszyscy są nimi zainteresowani?