Bezkonkurencyjni – tak można nazwać tegorocznych laureatów X Rankingu Wydziałów Prawa. W obu kategoriach – uczelni publicznych i niepublicznych – pierwsza trójka pozostała ta sama.
Pierwsze miejsce wśród państwowych wydziałów zajął po raz szósty z rzędu Uniwersytet Jagielloński. Zdobył 112,5 pkt na 116 możliwych do uzyskania. Tuż za nim jest jednak Uniwersytet Warszawski, któremu do zwycięstwa zabrakło zaledwie 4 pkt i z roku na rok skraca dystans do lidera. UJ przewagę zawdzięcza głównie zdawalności na aplikacje. Trzecie miejsce utrzymał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale gonią go uniwersytety we Wrocławiu, w Białymstoku czy Łodzi.
Wśród uczelni niepublicznych liderzy również okopali się na swoich pozycjach i trzeci rok z rzędu wygrywają te same szkoły wyższe. Pierwsza jest – już tradycyjnie, po raz ósmy w ciągu dekady – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie z dużą przewagą nad rywalami (zdobyła 94 pkt). Zawdzięcza ją głównie kadrze, dobrą ocenę zdobyła także w kategorii wymogi i jakość absolwentów. Na drugim miejscu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – najlepsza w zestawieniu uczelni niepublicznych pod względem jakości kształcenia. Stabilną trzecią pozycję zajmuje Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie.