Maturalnych zmagań ciąg dalszy. Na czerwiec zaplanowano bowiem sesję egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym. Zdają ją abiturienci, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym. Jaki jest szczegółowy harmonogram czerwcowych egzaminów?

Matura 2024 – sesja dodatkowa

Zgodnie z przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) harmonogramem tegorocznych matur na czerwiec zaplanowana jest sesja dodatkowa egzaminów. Maturalne zmagania w terminie dodatkowym odbędą się od 3 do 17 czerwca 2024 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej odbędzie się od 3 do 17 czerwca 2024 r., natomiast część ustną w sesji dodatkowej zaplanowano w terminie 10-12 czerwca 2024 r.

Warto dodać, że wyznaczone przez CKE terminy są takie same dla zdających w Formule 2023 oraz w Formule 2015 (absolwentów wszystkich typów szkół).

Kto może zdawać maturę w terminie dodatkowym?

W terminie dodatkowym maturę zdają abiturienci, którzyz przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym. By móc przystąpić do matury w sesji dodatkowej, trzeba uzyskać zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej.

Matura 2024 – harmonogram egzaminów pisemnych w sesji dodatkowej

Harmonogram czerwcowych maturalnych egzaminów pisemnych wygląda następująco:

 • 3 czerwca (poniedziałek) godz. 9:00 – język polski (pp),
 • 4 czerwca (wtorek) godz. 9:00 – matematyka (pp); godz. 14:00 – język niemiecki (pr, dj),
 • 5 czerwca (środa) godz. 9:00 – język angielski (pp), język francuski (pp), język hiszpański (pp), język niemiecki (pp), język rosyjski (pp), język włoski (pp); godz.14.00 – filozofia (pr), język łaciński i kultura antyczna (pr), historia muzyki (pr),
 • 6 czerwca (czwartek) godz. 9:00 – biologia (pr); godz. 14:00 język angielski (pr, dj),
 • 7 czerwca (piątek) godz. 9:00 – wiedza o społeczeństwie (pr); godz. 14:00 – język francuski (pr, dj),
 • 10 czerwca (poniedziałek) godz. 9:00 – chemia (pr); godz. 14:00 – historia sztuki (pr),
 • 11 czerwca (wtorek) godz. 9:00 – matematyka (pr); godz. 14:00 – historia (pr),
 • 12 czerwca (środa) godz. 9:00 – geografia (pr); godz. 14:00 – język rosyjski (pr, dj),
 • 13 czerwca (czwartek) godz. 9:00 – fizyka (pr); godz. 14:00 – język hiszpański (pr, dj),
 • 14 czerwca (piątek) godz. 9:00 – informatyka (pr); godz. 14:00 – język polski, kaszubski, łemkowski (pr) i zadania w języku obcym,
 • 17 czerwca (poniedziałek) godz. 9:00 – języki mniejszości narodowych (pp); godz. 14:00 – języki mniejszości narodowych (pr), język włoski (pr, dj).

*pp – poziom podstawowy, pr – poziom rozszerzony, pd – poziom dwujęzyczny

Matura 2024 – egzaminy ustne w sesji dodatkowej

Maturalnych egzaminów ustne w sesji dodatkowej odbędą się w dniach 10-12 czerwca 2024 r. Zmagania ustne będą dotyczyły przedmiotów:

 • język polski,
 • języki mniejszości narodowych,
 • języki obce nowożytne,
 • język łemkowski
 • język kaszubski.

Część ustna egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matura 2024 – termin ogłoszenia wyników sesji dodatkowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur 9 lipca 2024 r. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. Termin ten dotyczy egzaminów zdawanych w sesji głównej i dodatkowej.

Egzaminy poprawkowe 2024: Kiedy można poprawić maturę?

W przypadku osób, które w czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej lub pisemnej, możliwe jest zdawanie egzaminu poprawkowego. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia.