Mail do kolegi z Anglii na temat wygranej w konkursie fotograficznym i wpis na bloga o dojeżdżaniu do szkoły rowerem – to przykłady tematów z którymi w poprzednich latach mierzyli się maturzyści na egzaminie pisemnym z języka angielskiego. O czym jeszcze pisali na maturze? Warto poznać te tematy, bo to doskonały pomysł na powtórkę przed maturą 2024.

Angielski na maturze 2024: Poziom podstawowy, rozszerzony, klasy dwujęzyczne

Osoby które po raz pierwszy podchodzą do matury muszą obowiązkowo przystąpić do następujących egzaminów pisemnych:

 • język polski – na poziomie podstawowym
 • matematyka – na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Zdecydowana większość maturzystów jako obowiązkowy język obcy wybiera angielski. Język angielski to także popularny przedmiot zdawany jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępują też obowiązkowo do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego). Język obcy na poziomie dwujęzycznym mogą też wybrać uczniowie, którzy nie są absolwentami takich szkół/oddziałów.

Matura 2024 z angielskiego na poziomie podstawowym. Zasady

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym ( czyli ten, którzy zdaje większość maturzystów) trwa 120 minut. Maturzysta może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Aby zdać maturę należy uzyskać min. 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (czyli 18). W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania otwarte i zadania zamknięte. W przypadku dłuższej wypowiedzi pisemnej (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu) wymagana jest objętość 80-130 wyrazów.

Matura pisemna z języka angielskiego w 2023 r. Tematy

W poprzednim roku maturzyści zdający angielski na poziomie podstawowym (Formuła 2023 – dla absolwentów 4-letnich liceów i 5-letnich techników itd. oraz Formuła 2015 – dla absolwentów "starych" szkół ponadgimnazjalnych poprawiających wynik) pisali maila do kolego z Anglii. Cały temat brzmiał następująco:

"W ubiegłym tygodniu wygrałeś(-aś) konkurs fotograficzny dla młodzieży. W e-mailu do kolegi z Anglii:

 • wyjaśnij powody uczestnictwa w tym konkursie,
 • opisz, co przedstawia Twoje zwycięskie zdjęcie,
 • zrelacjonuj przebieg wręczania nagród,
 • zachęć kolegę do udziału w konkursie fotograficznym w przyszłym roku i napisz, w jaki sposób pomożesz mu przygotować się do tego konkursu."

Czystopis zaczynał się od wstępu: "Hi Mark, Guess what! Last week I won a photo competition for teenagers".

Pełna treść polecenia do wypowiedzi pisemnej: "Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 80 do 130 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty)."

Zadanie maturalne na poziomie rozszerzonym (dla zdających w Formule 2015 i 2023) brzmiały:

"Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu".

 • Coraz więcej znanych osób, np. sportowców lub aktorów, decyduje się na udział w różnego rodzaju reklamach. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony tego zjawiska.
 • W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez anglojęzyczne czasopismo napisz artykuł przedstawiający Twoją wizję świata za 30 lat. W swoim artykule omów aspekt życia, który – Twoim zdaniem – zmieni się na lepsze, oraz przedstaw problem, który będzie największym wyzwaniem dla ludzkości.

Tematy pracy pisemnej na maturze z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym (Formuła 2023) wyglądały następująco:

Treść polecenia: "Choose one of the topics below and write a composition following the conventions of the genre indicated in the topic. Use between 300 and 350 words." Tematy do wyboru:

 • Czy korzystanie z cateringu dietetycznego (ang. diet catering), polegającego na dostarczaniu klientowi posiłków przygotowanych we współpracy z profesjonalnymi dietetykami, to dobry pomysł? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, odnosząc się do następujących aspektów: zdrowie, koszty, ekologia.
 • Ostatnio przeczytałeś(-aś) wywiad ze znaną osobą, z którego wynikało, że sukces osiąga się dzięki determinacji, pracowitości i szczęściu. Napisz artykuł, w którym przedstawisz swój pogląd na ten temat, odnosząc się do wpływu każdego z trzech czynników wskazanych w wywiadzie na osiągniecie sukcesu.

Matura 2022: Tematy wypowiedzi z angielskiego

Polecenie i temat dla zdających angielski na poziomie podstawowym:

"Niedawno kupiłeś(-aś) sobie rower i dojeżdżasz nim do szkoły. Na swoim blogu:

 • napisz, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się dojeżdżać do szkoły rowerem,
 • poinformuj, jak koledzy zareagowali na Twoją decyzję dotyczącą dojeżdżania do szkoły rowerem,
 • opisz problem, który pojawił się pewnego dnia w trakcie dojazdu do szkoły rowerem,
 • przedstaw swój pomysł na akcję promującą dojeżdżanie do szkoły rowerem i poproś czytelników bloga o opinię na temat Twojej propozycji.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 wyrazów (nie licząc wyrazów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty)". Czystopis rozpoczyna się od sformułowania: "Hi everyone! Last week I started riding to school on my new bike."

Matura z języka angielskiego 2022 – poziom rozszerzony: "Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

 • Niektórzy rodzice dają nastolatkom kieszonkowe za wykonywanie obowiązków domowych. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.
 • Wiele osób marzy o odbyciu podróży dookoła świata. Napisz artykuł, w którym przedstawisz korzyści wynikające z realizacji takiego marzenia oraz udzielisz rad, jak należy się do takiej podróży przygotować."

Matura 2022 – angielski na poziomie dwujęzycznym: "Choose one of the topics below and write a composition following the conventions of the genre indicated in the topic. Use between 300 and 350 words:

 • Wiele osób uważa, że praca zespołowa przynosi lepsze efekty niż indywidualna. Czy zgadzasz się z tym poglądem? Wyraź swoją opinię na ten temat w rozprawce. Omów następujące aspekty: motywację do pracy, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, organizację pracy.
 • W wielu miastach w ramach budżetu miejskiego są realizowane ciekawe projekty zaproponowane przez mieszkańców. Napisz list do gazety internetowej, w którym: opiszesz jeden z takich projektów, który zwrócił Twoją uwagę, napiszesz o problemie, który wyniknął podczas realizacji tego projektu, wyrazisz swoją opinię na temat możliwości udziału mieszkańców w decyzjach dotyczących rozwoju ich miasta lub regionu."

Matura 2021. Tematy z języka angielskiego

Temat wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym w 2021 r. wyglądał następująco: "Zostałeś(-aś) przyjęty/przyjęta do pracy w firmie, w której bardzo chciałeś(-aś) się zatrudnić. Na swoim blogu:

 • wyjaśnij, dlaczego wybrałeś(-aś) tę firmę,
 • napisz, jakie kroki podjąłeś/podjęłaś, żeby zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • opisz, co Cię najbardziej zaskoczyło podczas tej rozmowy,
 • poinformuj, jak zareagowałeś(-aś) na informację, że przyjęto Cię do pracy.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty)." Czystopis rozpoczyna się od sformułowania: "Hi everyone, I’ve just got a job in a company where I really wanted to work…"

Tematy na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w 2021 wyglądały tak:

"Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

 • Wiele muzeów i galerii sztuki udostępnia swoje zbiory online. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.
 • Anglojęzyczna gazeta internetowa postanowiła zorganizować kampanię promującą aktywność fizyczną wśród młodzieży. Napisz list do redakcji popierający tę inicjatywę. W swoim liście uzasadnij, dlaczego uważasz, że taka kampania jest potrzebna, i zaproponuj, w jaki sposób mógłbyś/mogłabyś wesprzeć działania organizatorów."

Pełna treść polecenia i tematy na maturze 2021 na poziomie dwujęzycznym:

"Choose one of the topics below and write a composition following the conventions of the genre indicated in the topic. Use between 300 and 350 words:

 • Wiele badań wskazuje, że praca w wakacje przekłada się na sukces nastolatków w życiu dorosłym. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na temat pracy wakacyjnej nastolatków, odnosząc się do następujących aspektów: zdobywanie doświadczenia na rynku pracy, umiejętność gospodarowania pieniędzmi, kształtowanie charakteru.
 • Wielu młodych ludzi marzy o profesjonalnym uprawianiu sportu. Napisz artykuł, w którym przedstawisz powody wyboru takiej kariery przez młodych ludzi, wyjaśnisz, jakie cechy są niezbędne, żeby osiągnąć sukces w sporcie, oraz napiszesz, co jest, Twoim zdaniem, największym minusem profesjonalnego uprawiania sportu w dzisiejszych czasach."