Dziś o godz. 9:00 wystartował cykl egzaminów dojrzałości. W pierwszym dniu matur uczniowie zdają pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jeszcze dziś ok. godziny 14:00 CKE opublikuje arkusze maturalne z języka polskiego. Z testami zmierzą się także nasi eksperci edukacyjni – pierwsze, nieoficjalne odpowiedzi będą dostępne już po południu.

Pisemne matury 2024: czas, start!

O godz. 9:00 maturzyści rozpoczęli egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie arkusza maturalnego uczniowie mają: 240 minut (dla Formuły 2023) lub 170 minut (dla Formuły 2015). W tym roku zdecydowana większość maturzystów będzie rozwiązywać arkusze w Formule 2023.

Matura 2024 z polskiego: Gdzie szukać arkuszy CKE i nieoficjalnych odpowiedzi?

7 maja około godz. 14:00 na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można spodziewać się publikacji arkuszy z języka polskiego. Zaraz po opublikowaniu materiałów arkusze udostępni również Gazeta Prawna.

Z tegorocznymi testami zmierzą się zaproszeni przez nas eksperci. Zdajesz w tym roku maturę? Sprawdź, jakie propozycje odpowiedzi do testów maturalnych zostaną podane przez naszych specjalistów.

Jeśli szukasz arkuszy CKE i odpowiedzi z matury 2024 z języka polskiego, to znajdziesz je pod tym linkiem:

Matura 2024. Polski, poziom podstawowy [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI]

Matura z języka polskiego: Punktacja i dwie formuły

"30 proc." – to kluczowa informacja o punktacji matur, którą uczniowie znają już zapewne na pamięć. Ten sam próg procentowy obowiązuje w przypadku wszystkich, tegorocznych egzaminów obowiązkowych. Jedyny wyjątek – efekt wprowadzenia specjalnych, ułatwionych wymagań egzaminacyjnych – to brak progu zdawalności dla wybranego przedmiotu dodatkowego. Należy jednak pamiętać, że obowiązkowym jest samo przystąpienie do min. jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W przypadku matury pisemnej z języka polskiego 30 proc. odpowiada 18 punktom (Formuła 2023) lub 21 punktom (Formuła 2015), które należy zdobyć, aby zdać maturę. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 60 (Formuła 2023) lub 70 (Formuła 2015). Uwaga: najwięcej punktów można uzyskać za ciekawe, prawidłowo napisane wypracowanie. To zadanie znajduje się w III części arkusza – do wyboru są dwa (Formuła 2023) lub trzy tematy (Formuła 2015).

Na arkuszach w Formule 2023 pojawią się tematy, które należy rozwinąć w formie tekstu argumentacyjnego. W przypadku Formuły 2015 do wyboru będą dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Należy również pamiętać o wymaganej objętości wypowiedzi pisemnych: min. 300 wyrazów dla Formuły 2023 i min. 250 wyrazów dla Formuły 2015.

Matura 2024: Jakie umiejętności sprawdza matura z polskiego?

Lektury obowiązkowe, lektury uzupełniające, zagadnienia z historii literatury i kultury – na tym najczęściej skupiają się uczniowie. Eksperci CKE uczulają jednak, że znajomość treści lektur to "nie wszystko". Egzaminy z poprzednich lat – w tym również matury próbne – pokazują powtarzający się problem z konkretnymi umiejętnościami językowymi. Chodzi głównie o czytanie ze zrozumieniem – niezbędna umiejętność, która pozwala m.in. zrozumieć treść tematu wypracowania czy wybrać kluczowe informacje z tekstu. Maturzyści muszą również umieć prawidłowo dobierać argumenty, segregować informacje i uzasadniać tezę. Do tego dochodzi ogólna umiejętność sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim. Ważny będzie dobór i różnorodność słownictwa oraz poprawność językowa wypowiedzi pisemnych (ortografia, interpunkcja).

Matura 2024 z polskiego na poziomie rozszerzonym. Kiedy egzamin?

Język polski jako przedmiot dodatkowy wciąż pozostaje w czołówce przedmiotów chętnie wybieranych przez maturzystów. Jak podało CKE, w tym roku przystąpienie do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 20,1 proc. absolwentów (52 751 osób). W zestawieniu najchętniej wybieranych przedmiotów dodatkowych język polski znalazł się na czwartym miejscu. Top zestawienia zajęły: język angielski, matematyka i geografia. Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek 20 maja o godz. 9:00. W przypadku tego egzaminu również obowiązuje ograniczona lista lektur oraz ułatwione wymagania egzaminacyjne. Egzamin w 2025 roku zostanie już oparty na bazie wymagań powiązanych ściśle z pełną podstawą programową.