Matura 2024 z języka polskiego zbliża się wielkimi krokami. Już 7 maja uczniowie przystąpią do obowiązkowego egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym. Choć czasu nie pozostało zbyt wiele, zdecydowanie warto go wykorzystać na powtórki i rozwiązywanie zadań z arkuszy z poprzednich lat.

Matura z języka polskiego jest zawsze wyznaczana jako najwcześniejszy egzamin, tuż po weekendzie majowym. Arkusz składa się z trzech części - "Język polski w użyciu", "Test historycznoliteracki" i z wypracowania. Każda z nich sprawdza pewne umiejętności maturzystów oraz znajomość lektur. Jakie zagadnienia trzeba znać?

Matura 2024 z polskiego: Te umiejętności są sprawdzane

Egzamin maturalny z języka polskiego jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. Można podzielić je na ogólne i szczegółowe. Dotyczą one zarówno wersji podstawowej, jak i rozszerzonej. Poniżej lista wymagań.

 • Kształcenie literackie i kulturowe - dotyczy czytania utworów literackich (m.in. rozumienie podstaw periodyzacji literatury, rozpoznawanie konwencji literackich, rozróżnianie gatunków literackich, porównywanie utworów literackich) i odbioru tekstów kultury (m.in. analiza struktury tekstu).
 • Kształcenie językowe - dotyczy gramatyki języka polskiego, zróżnicowania języka (m.in. znajomość mitologizmów, przysłów, aforyzmów), komunikacji językowej i kultury języka (m.in. znajomość funkcji tekstu, etykiety językowej) oraz ortografii i interpunkcji.
 • Tworzenie wypowiedzi - dotyczy elementów retoryki (m.in. formułowanie tez i argumentów, znajomość środków retorycznych) oraz mówienia i pisania (m.in. budowanie wypowiedzi, formułowanie opinii).
 • Samokształcenie - dotyczy m.in. syntetyzowania treści, korzystania z literatury naukowej oraz umiejętnego wybierania cytatów.

W praktyce każda część arkusza maturalnego ma za zadanie sprawdzić umiejętności ucznia. Jeśli chodzi o część I, czyli "Język polski w użyciu", weryfikowana jest zdolność czytania ze zrozumieniem, posługiwania się poprawną polszczyzną oraz tworzenia notatki syntetyzującej. W II części, czyli "Teście historycznoliterackim" trzeba wykazać się znajomością lektur obowiązkowych. Ostatnia część to wypracowanie. Uczniowie muszą zdecydować się na jeden z dwóch tematów i napisać tekst argumentacyjny.

Lista lektur obowiązkowych 2024 - poziom podstawowy i rozszerzony

Chcąc dobrze zdać maturę, nie obejdzie się bez znajomości lektur. Większość trzeba znać w całości, niektóre tylko fragmentarycznie.

Lista lektur obowiązkowych w całości - poziom podstawowy

 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja,
 • Sofokles, Antygona,
 • Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich,
 • William Szekspir, Makbet,
 • Molier, Skąpiec,
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III,
 • Juliusz Słowacki, Kordian,
 • Bolesław Prus, Lalka,
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis,
 • Henryk Sienkiewicz, Potop,
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara,
 • Stanisław Wyspiański, Wesele,
 • Stefan Żeromski, Przedwiośnie,
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli,
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat,
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem,
 • Albert Camus, Dżuma,
 • George Orwell, Rok 1984,
 • Sławomir Mrożek, Tango,
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie),
 • Marek Nowakowski, Górą Edek (z tomu "Prawo prerii"),
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu "W kraju niewiernych"),
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu "Opowieści galicyjskie"),
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu "Gra na wielu bębenkach").

Lista lektur obowiązkowych (fragmenty) - poziom podstawowy

 • Biblia - fragmenty z Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana,
 • Homer, Iliada,
 • Lament świętokrzyski,
 • Legenda o św. Aleksym,
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią,
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu,
 • Pieśń o Rolandzie,
 • Gall Anonim, Kronika polska,
 • Dante Alighieri, Boska Komedia,
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe,
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki.

Oprócz tego konieczna jest znajomość niektórych lektur ze szkoły podstawowej - bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II, Pana Tadeusza oraz Balladyny.

Lista lektur obowiązkowych w całości - poziom rozszerzony

 • William Szekspir, Hamlet,
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda,
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia,
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (w tym Honoré de Balzac "Ojciec Goriot", Charles Dickens "Klub Pickwicka", Mikołaj Gogol "Martwe dusze" lub Gustaw Flaubert "Pani Bovary"),
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa,
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata,
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy,
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania ze "Sklepów cynamonowych",
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa,
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania.

Lista lektur obowiązkowych (fragmenty) - poziom rozszerzony

 • Homer, Odyseja,
 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka,
 • Platon, Państwo,
 • św. Augustyn, Wyznania,
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna,
 • Michel de Montaigne, Próby,
 • Franz Kafka, Proces.

Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego 2021, 2022, 2023

Jednym z najlepszych sposobów, aby przygotować się do matury, nie tylko z języka polskiego, ale również z innych przedmiotów, jest rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych z poprzednich lat. Dzięki temu można nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale również oswoić się ze sposobem formułowania pytań. Poza tym niektóre zagadnienia regularnie się powtarzają, dlatego znajomość pytań i odpowiedzi z poprzednich lat z pewnością się przyda.

Uczniowie, którzy chcą przygotować się do matury z języka polskiego właśnie w ten sposób, mogą sprawdzić materiały, które regularnie publikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie. Oprócz samych arkuszy, warto zapoznać się też z dodatkowymi materiałami CKE, gdzie prezentowane są informacje na temat sposobu i zasad oceniania matur oraz rekomendacje samych egzaminatorów. Poniżej lista arkuszy z lat 2021-2023.

Osoby zdające egzamin w Formule 2023 mają do zdobycia 60 punktów ze wszystkich trzech części. Część pisemna trwa 240 minut. Z kolei w Formule 2015 do zdobycia jest 70 punktów (z testu i wypracowania). Łącznie na napisanie obu części jest 170 minut. Próg zdawalności w obu przypadkach wynosi 30 proc.